Studerandekåren

Studerandekårens styrelse 2018-2019

Ordförande: Jenny Widlund
Viceordförande: Morris Åkerlind
Kassör: Fredrik Nordström
Sekreterare: Jacob Winqvist
Postansvarig: Emma Hellroos
Spelansvarig: Verner Nylund
Viceordföranden suppleant: Edit Smeds
PR ansvariga: Pernilla Johansson, Lida Haddas

Som studerande på Lovisa Gymnasium gör du klokt i att följa med styrelsens Instagram-uppdateringar.

händer.jpg