Ordningsregler

Trivselanvisningar


SÄVTRÄSK SKOLA

 SYFTET
En trygg skolmiljö som stöder inlärning och sociala kontakter.

 ELEVENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Eleven har rätt till:
• Undervisning
• Arbetsro
• En trygg skoldag och ett vänligt bemötande
• Skollunch
• Stöd- och specialundervisning vid behov
• Elevhälsotjänster

Elevens skyldigheter:

Eleven bör:
• Gå i skolan enligt läsordning
• Göra sina arbetsuppgifter och ta ansvar över sitt material
• Ta hänsyn till skolans och andra egendom
• Följa lärarens och andra vuxnas anvisningar och uppmaningar
• Meddela personalen om avvikande händelser, olyckor eller faror
• Eleven bör uppföra sig vänligt och följa skolans trivselanvisningar

ALLMÄNNA

• Ett gott uppförande
• Visa hänsyn
• Hälsa på varandra
• Vi lyssnar på varandra och respekterar olika åsikter
• Följ instruktioner
• Tobak, snus och andra rusmedel samt energidryck är förbjudna i skolan
• Mobiltelefonerna hålls tysta i ryggsäcken under skoldagen
• Vi är inte borta utan godtagbar orsak

SKOLLUNCHEN

• Gott bordsskick
• Smaka på allt som bjuds
• Använd besticken rätt
• För en trevlig bordsdiskussion
• Inga armbågar på bordet
• Sitt nätt och rätt
• Ät tallriken tom
• Tacka för maten

UNDER RASTERNA

• Vi går ut alla raster
• Kläder enligt väder
• Utnyttja rasten till toalettbesök
• Vi hålls på skolområdet
• Vi kastar inte snöbollar, stenar, käppar och dylikt
• Var vänlig mot alla och lämna ingen ensam
• Ta hand om skolans gemensamma utrustning
• Vi går in när det ringer

UNDER LEKTIONERNA

• Kom i tid
• Ha med dig rätt utrustning
• Ge arbetsro
• Gör dina arbetsuppgifter
• Lyssna på den som har ordet

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä