Eftis

Eftis

Eftermiddagsklubben i Isnäs skola fungerar dagligen kl. 13-17.

Som klubbens verksamhetsledare fungerar Marina Gustafsson.

Eftisklubbens telefonnummer 0440555359

 

Avgifterna som tas ut för verksamheten 2019-2020

  • Eftermiddagsverksamhetens månadsavgift är 65 euro fram till klockan 16.00.
  • Eftermiddagsverksamhetens månadsavgift är 75 euro fram till klockan 17.00. ·

Om morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas högst tio dagar per månad tas det endast ut hälften av avgiften, det vill säga för augusti och januari tas det ut 25 euro, 32,50 euro eller 37,50 euro.

  • Om barnet på grund av egen sjukdom inte kan delta i verksamheten under en längre tid än 10 dagar under en kalendermånad, tas endast hälften av avgiften ut.
  • Om en frånvaro som beror på sjukdom pågår en hel kalendermånad, tas ingen avgift ut.
  • Om barnet av någon annan orsak inte deltar i verksamheten under en hel kalendermånad, tas i avgift ut hälften av månadsavgiften.
  • Avgiften är hälften av månadsavgiften om eleven på grund av påvisad samvårdnad deltar högst i hälften av månadens klubbdagar.
  • Andra avgifter kan inte tas ut för deltagande i verksamheten. Avgiften innefattar mellanmål och material samt utfärder och evenemang som hör till normal verksamhet.

Överskridning av vårdtiden

 Ifall vårdnadshavaren inte följer de avtalade vårdtiderna tar vi ut 10 euro för varje överskridning. Ledaren meddelar faktureringen och avgiften debiteras i samband med följande månadsfaktura. Ifall vårdnadshavaren inte kan nås görs en barnskyddsanmälan.

Fakturering

Månadsavgiften faktureras i efterhand. Ingen avgift tas ut ifall det i en av grundtrygghetscentralen godkänd vårdplan för ett barn som överförts till förlängd läroplikt föreslås eftermiddagsvård.

Uppsägning av plats

Uppsägningen ska göras skriftligt. Ifall platsen sägs upp upphör avtalet i slutet av därpå följande månad. Ifall två månaders avgifter är obetalda sägs platsen upp från början av den tredje månaden och betalningen går till utmätning.

Frånvaroanmälan

Ifall barnet på grund av sjukdom eller annan orsak inte deltar i eftermiddagsverksamheten, ska vårdnadshavaren meddela verksamhetsstället om barnets frånvaro per SMS.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä