Haddom skola

Kalender

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko23

1 June 2020 Thursday
2 June 2020 Thursday
3 June 2020 Thursday
4 June 2020 Thursday
5 June 2020 Thursday
6 June 2020 Thursday
7 June 2020 Thursday

Viikko24

8 June 2020 Thursday
9 June 2020 Thursday
10 June 2020 Thursday
11 June 2020 Thursday
12 June 2020 Thursday
13 June 2020 Thursday
14 June 2020 Thursday

Viikko25

15 June 2020 Thursday
16 June 2020 Thursday
17 June 2020 Thursday
18 June 2020 Thursday
19 June 2020 Thursday
20 June 2020 Thursday
21 June 2020 Thursday

Viikko26

22 June 2020 Thursday
23 June 2020 Thursday
24 June 2020 Thursday
25 June 2020 Thursday
26 June 2020 Thursday
27 June 2020 Thursday
28 June 2020 Thursday

Viikko27

29 June 2020 Thursday
30 June 2020 Thursday
1 July 2020 Thursday
2 July 2020 Thursday
3 July 2020 Thursday
4 July 2020 Thursday
5 July 2020 Thursday
Ilmoittautuminen

Allmänt

Allmänt

Cykel, cykelhjälm och reflexer!
Rekommendationen är att eleverna cyklar till skolan först på åk 2.
De elever som cyklar till skolan använder naturligtvis cykelhjälm.
Kom ihåg att kontrollera att era barn bär reflex eller reflexväst då de rör sig på skolvägen eller väntar på skoltaxin i skymning eller mörker.

Eftis
På skolan ordnas eftermiddagsverksamhet kl. 12.45-17.00 för elever i åk 1-2.

Elevhälsa
Elevhälsan sköts i huvudsak av skolhälsovårdaren, -psykologen och -kuratorn. Den skolvisa mångprofessionella elevhälsogruppen är det organ som planerar och följer upp det viktiga elevhälsoarbetet. Syftet är att förebygga problem och kunna ingripa tidigt samt stöda lärarens arbete och den enskilda elevens skolgång. Tystnadsplikten gäller naturligtvis alla.

Frånvaro
Vi önskar att ni genast på morgonen meddelar ifall ert barn är sjukt eller av annan orsak inte kommer till skolan. Detta kan göras via Wilma, per telefon, sms, e-post eller meddelande via ett syskon.
Om eleven är borta av annan orsak än sjukdom ska föräldrarna i god tid i Wilma anhålla om ledighet för sitt barn. Observera att anhållan görs på svenska. Klassläraren beviljar ledigheter som varar 1-3 dagar och rektorn beviljar ledigheter som varar över tre dagar.

Förskolan
Förskolan finns i Haddom skola.

Försäkringar
Varje elev är försäkrad under skoldagen. Försäkringen börjar gälla tio minuter före skoldagens början. Om eleven åker skolskjuts är eleven försäkrad också under skjutsen. Eleven är inte försäkrad om hen rör sig utanför skolområdet eller på annat sätt avviker från överenskommet program. Försäkringen täcker inte heller skador på personliga ägodelar, t.ex. telefoner som inte behövs i skolarbetet.

Grön Flagg
Skolan har i över tio års tid varit Grön flagg-skola och flaggrätten pågår nu till 2021. Skolans dagliga verksamhet genomsyras av miljövänligt tänkande. Inom ramen för Grön Flagg ordnas temadagar, utflykter mm.

KiVa skola
Den mobbningsförebyggande kampanjen KiVa skolas verksamhet som omfattar skolans alla årskurser fortsätter. Vi strävar efter en skola utan mobbning. Som ett komplement till det mobbningsförebyggande arbetet ordnas Friendslektioner i åk 3-4.

Läsårets arbetstider
Höstterminen börjar onsd. 14.8.2019
Höstlov fred. - månd. 18-21.10.2019
Höstterminen avslutas lörd. 21.12.2019
Vårterminen börjar tisd. 7.1.2020
Sportlov, vecka 8, månd.-fred. 17-21.2.2020
Läsåret avslutas lörd. 30.5.2020

Förskolans termin slutar 29.5.2020.

Skola i rörelse
Skolan uppmuntrar alla att röra på sig och deltar i idrottsaktiviteter samt ordnar morgonlänk, rastaktiviteter och rörelsepauser under skoldagen.

Skolans hemsida
Skolans hemsida hittas via stadens hemsida.

Skolmaten
Skolmaten levereras från Centralköket i Lovisa. I skolan sköts matutdelningen av köksan. Eleverna äter i två turer. Köket fordrar intyg om någon behöver specialdiet. Kontakta vid behov köket per e-post: keskuskeittio@loviisa.fi
Kom ihåg att också meddela skolan om elevernas specialdieter.

Skolmormor/skolfarfar
Skolmormor/skolfarfar fungerar som en extra vuxen som är tillgänglig för eleverna under lektioner och raster. Ibland följer skolmormor/skolfarfar med på utfärder.

Skolskjutsarna
Skolskjutsarna sköts av Eriksson trafik. Vårdnadshavarna meddelar med sms direkt till chaufför Lasse Eriksson då eleven av någon orsak inte åker taxi som vanligt. Tel. 0400-207 395.
Beslut om skjutsrätt har skickats i maj.

Wilma är skolornas program för information till hemmen, elev- och föräldrakontakter, uppföljning av frånvaro, osv. Via skolan får du användarkoder till programmet. Kontakta klassläraren med din begäran om koder. Spara koderna, de gäller i åk 0-9!