Morgon- och eftermiddagsverkamhet

Information

Eleverna i åk 1, i åk 2 enligt behovsprövning samt de elever som är överförda till särskilt stöd har möjlighet att delta i Generalshagens skolas eftermiddagsverksamhet, Smurfebo.

Öppet må-fre kl. 6.30/ 7.30-8.30,12.30-16.00/ 17.00

Ansökningen för nästa läsår görs via WILMA under april.

Verksamhet: utevistelse, spel, lek, läxläsning, pyssel, saga, rörelselekar i gymnastiksalen.

Ansvarspersoner:
Personalen: fornamn.efternamn@edu.loviisa.fi

Utbildningschef Timo Tenhunen 0440 555 332
Eftermiddagsverksamhetskoordinator Päivi Hämäläinen 0440 555 483
Rektor Lotta Juslin 0440 555 340

Personal

Kontaktuppgifter:

Smurfebo
tel: 0440 555 900
e-post: fornamn.efternamn@edu.loviisa.fi

VOM-eftis
tel: 0440 555 880
e-post: fornamn.efternamn@edu.loviisa.fi

Eftermiddagsverksamhet i Generalshagens skola

Smurfebo
Carin Bäckman
Catarina Kaalikoski
Pernilla Kronvall
Eva Lindblom-Willner
Birgitta Puurtinen
Stina Rosvall
Eftermiddagsverksamhet i Harjurinteen koulu

VOM-eftis
Even Andersen
Linda Ingelin
Christina Sjöholm
Nina Tikander
Magdalena Törnqvist