Oma projekti

OMA PROJEKTI, OMA valinnainen kurssi (8. luokka)

Valinnaisaine tarjoaa oppilaille mahdollisuuden perehtyä työelämässä tarvittaviin hankesuunnittelutaitoihin todellisen projektin avulla. Painopiste opetuksessa on oppilaiden oma-aloitteisuuteen, aktiivisuuteen ja vastuullisuuteen tukemisella. Valinnaisaine on väylä vaikuttaa koulun ja mahdollisesti myös koulun lähiympäristön toimintaan. Oma projektin sisällöt vaihtelevat vuosittain koulun ja oppilaskunnan tarpeiden mukaan.

TAVOITTEET

Oppilas oppii

 • oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta
 • verkostoitumisen, yhteistyön ja ryhmätyöskentelyn taitoja
 • luovuutta ongelmanratkaisuissa, aktiivista ja ratkaisukeskeistä työskentelytapaa
 • talouden suunnittelua ja riskien hallintaa
 • aikataulussa toimimista, hankkeen kannalta oleellisten sisältöjen sekä toimintojen tarkoituksenmukaisen etenemisen ymmärtämistä

KESKEISET SISÄLLÖT

 • hankesuunnittelun oleelliset asiat: tarve, tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulu, toteuttajien roolit, tuloksellisuus, talous ja kustannusarvio
 • presentaatiotaidot
 • ryhmän toiminta ja roolit
 • aktiivisen toiminnan taidot
 • dokumentointitaidot
 • tarvittavan verkoston kartoittaminen hankkeen edetessä
 • projektin hallintataidot ja budjettiosaaminen
 • loppuraportointi 2 viikkotuntia, numeroarviointi.

ARVIOINTI

 • Arvosanan 8 (hyvä) kriteerit:Oppilas kykenee omassa toiminnassaan saavuttamaan valinnaisaineen opiskelulle asetetut tavoitteet.

Oma Projekti lukuvuosi 2017-2018

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko1

30 December 2019 Thursday
31 December 2019 Thursday
1 January 2020 Thursday
2 January 2020 Thursday
3 January 2020 Thursday
4 January 2020 Thursday
5 January 2020 Thursday

Viikko2

6 January 2020 Thursday
7 January 2020 Thursday
8 January 2020 Thursday
9 January 2020 Thursday
10 January 2020 Thursday
11 January 2020 Thursday
12 January 2020 Thursday

Viikko3

13 January 2020 Thursday
14 January 2020 Thursday
15 January 2020 Thursday
16 January 2020 Thursday
17 January 2020 Thursday
18 January 2020 Thursday
19 January 2020 Thursday

Viikko4

20 January 2020 Thursday
21 January 2020 Thursday
22 January 2020 Thursday
23 January 2020 Thursday
24 January 2020 Thursday
25 January 2020 Thursday
26 January 2020 Thursday

Viikko5

27 January 2020 Thursday
28 January 2020 Thursday
29 January 2020 Thursday
30 January 2020 Thursday
31 January 2020 Thursday
1 February 2020 Thursday
2 February 2020 Thursday
Ilmoittautuminen