KiVa

KiVa Koulu -toiminta

KiVa Koulu on uusi kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston psykologian laitoksen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä opetusministeriön rahoituksella (2006-2009).

Puistokadun koulussa toimintamalli otettiin käyttöön syksystä 2011.

KiVa Koulu -ohjelmaa toteuttaville kouluille on kehitetty laatusuositukset, joiden avulla koulut voivat seurata ohjelman toteuttamisen astetta ja laatua omalta osaltaan.