JOPO-toiminta

Tervetuloa Puistokadun koulun JOPO-luokan sivuille!

Mitä JOPO on?
Se on joustavaa perusopetusta. Tavallisen koulunkäynnin lisäksi oppilaat käyvät työssäoppimisjaksoilla työpaikoilla. JOPO -luokan oppimisympäristö ei myöskään rajoitu pelkästään kouluun, vaan opiskelemme lisäksi leirikoulussa, retkillä, kursseilla, vierailuilla jne. Vanhempien kanssa teemme tiivistä yhteistyötä.

Mitä JOPO tarjoaa...
...oppilaalle: tehostaa koulumotivaatiota, edistää sijoittumista toisen asteen opintoihin, perehdyttää työelämään, auttaa elämänhallintataitojen kehittymisessä.
...koululle: kannustaa yksilöllisiin opiskelumuotoihin ja toiminnallisiin työtapoihin, edistää koulun ja työelämän yhteistyötä, edistää erilaisten oppimisympäristöjen käyttöä.
...opettajalle: lisää valmiuksia varhaiseen välittämiseen, kehittää moniammatillisen yhteistyön taitoja, antaa kokemuksia uusista opetusmenetelmistä.
...kunnalle: edistää eri hallinnonalojen yhteistyötä, lisää kouluhyvinvointia, parantaa taloudellisuutta ja vähentää sosiaalihuollon kustannuksia.