Oppilashuolto


Perusopetuksen oppilashuolto koostuu opetussuunnitelman mukaisesta oppilashuollosta sekä kouluterveydenhuollosta että lastensuojelulaissa tarkoitetusta koulunkäynnin tukemisesta.
Oppilashuolto edistää oppilaan hyvää oppimista, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuollon palveluista vastaaville viranomaisille. Oppilashuoltoa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilashuoltoon kuuluvat sekä yhteisöllinen että yksilöllinen tuki. Myös koko kouluyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen, seuranta ja arviointi ovat osa toimivaa koulun oppilashuoltotyötä. Erityistä huomiota oppilashuoltotyössä on kiinnitettävä oppilaan psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen varhaisen tuen keinoin yhteistyössä huoltajan kanssa.

Opiskeluhuoltosuunnitelma

Koulukuraattori
Päivi Isotuovola
puh. 050 3314787


Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään ja muussa sosiaalisessa kasvussa. Kuraattori tukee myös huoltajia ja opetta-jia heidän kasvatustehtävässään.

Työmenetelmiä:

- keskustelut ja tapaamiset oppilaiden, opettajien ja huoltajien kanssa
- läsnä oleminen kouluilla
- kotikäynnit
- yhteydenpito muihin viranomaisiinKoulupsykologi

Maria Eklund
puh. 02 761 1362, 0503687703

Koulupsykologin työn tavoitteena on edistää oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä. Loimaalla koulupsykologin palveluita tarjotaan kaikille peruskouluille ja lukiolle. Koulupsykologi toimii alansa asiantuntijana osana oppilashuoltoryhmää.

Koulupsykologin työn sisältöjä ovat muun muassa

- oppimisvalmiustutkimukset
- keskustelukäynnit
- vanhempien ohjaus
- konsultaatiot opettajille

Kouluterveydenhoitaja
Sanna Kankare puh. 02 7612328
Kouluterveydenhoitaja (harjaantumisopetus)
Eija Ahonen puh. 02 7612327

Koululääkäri
Elisa Haapasalo, ajanvaraus tehdään kouluterveydenhoitajan kautta.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä