Kirjallisuuskansio

Kirjallisuuskansio - tehtäviä luetusta kirjasta ja kirjailijan esittely

Kirjallisuuskansio on työ, jossa voi osoittaa osaamistaan kirjallisuuden lukemisen ja tutkimisen, tiedonhaun, lähteiden käytön, pohdinnan ja kirjoittamisen saroilla. Kirjallisuuskansiota varten tulee lukea vähintään yksi kokonainen teos ja etsiä tietoa sen kirjoittajasta. Kirjallisuuskansion ohjeistus ja kirjailijavalinnat tehdään jo marras-joulukuussa. Kansiota työstetään kotona itsenäisesti ja se palautetaan opettajalle määräaikaan mennessä.
  • Kirjallisuuskansio on arvioitava ja pakollinen suoritus viimeisellä äidinkielen ja kirjallisuuden kurssilla.
  • Myöhästyminen laskee arvosanaa, eikä kurssiarvosanaa voi saada, mikäli työ jää tekemättä ja palauttamatta.
  • Jos tavoitteena on saada vain hyväksytty ja korkeintaan kohtalainen arvosana, kannattaa pyytää opettajalta helppo versio- ja helpot tehtävät -materiaaleja.
Kirjailijasta tehdään myös suullinen esitys, joka pidetään määrättynä ajankohtana kansion palauttamisen jälkeen. Suullisessa esityksessä kannattaa sisällön lisäksi panostaa esitysjärjestykseen, esiintymiseen ja havainnollistamiseen.

Lähteiden merkitseminen kirjallisuuskansioon