Mielipiteen ilmaisu

Kirja-arvostelu

Arvostelu on tekstilaji, jossa kirjoittaja arvioi jotakin teosta, esim. kirjaa, elokuvaa tai näytelmää. Arvostelussa teosta kuvaillaan, sisältöä eritellään asiaankuuluvia käsitteitä käyttäen ja lisäksi siinä kerrotaan, mitä mieltä arvostelija on teoksesta ollut ja mihin vaikutelma ja mielipide perustuvat. Hyvä arvostelu osoittaa arvostelijan asiantuntemusta, perustelutaitoja ja näkemystä, ja lisäksi se antaa arvostelun lukijalle tietoa teoksesta ja voi suositella tutustumaan teokseen tai ohjata pysymään siitä kaukana.

Ohjeita kirja-arvostelun tekemiseen:


1) Lue arvosteltava teos. Tee lukemisen aikana itsellesi muistiinpanoja tunteista ja ajatuksista, joita teos herättää.
  • Esim. merkitse muistiin, jos teoksen kieli on häiritsevää tai erityisen viihdyttävää - se kannattaa mainita arvostelussa.
2) Kirjoita mukaansatempaava aloituskappale.
  • Aloita esittelemällä teoksen perustiedot: kerro teoksen ja tekijän nimi, teoksen julkaisuvuosi sekä yleisluonnehdinta teoksesta, esim. sen genre ja aihe.
  • Teoksen tapahtumat selostetaan preesensissä - ne ovat ikään kuin tarinassa aina olemassa ja siksi niistä ei kerrota menneessä aikamuodossa.
  • Kun tekijä mainitaan uudelleen, hänestä käytetään sukunimeä.
3) Kuvaile, erittele ja arvioi teosta useassa kappaleessa - kappalehan vaihtuu, kun asia tai aihe vaihtuu.
  • Selosta juoni pääpiirteissään. Loppuratkaisun voi jättää kertomatta, mutta siitäkin voi kertoa oman mielipiteensä.
  • Käsittele tarinan henkilöitä, miljöötä, kieltä ja rakennetta sekä muita seikkoja, joihin lukiessasi kiinnitit huomiota.
  • Vertaile teosta muihin teoksiin, jotka tunnet, esim. samaa aihetta tai teemaa käsitteleviin, samaan genreen kuuluviin tai saman kirjailijan muihin teoksiin, jotka olet lukenut.
  • Käytä käsittelyssäsi kirjallisuussanaston lisäksi myös kuvailevia ja mielipiteesi paljastavia sanoja.
4) Tee lopetuskappaleessa yhteenveto, jossa tiivistät näkemyksesi.
5) Keksi otsikko, joka paljastaa jotakin sekä arvosteltavasta teoksesta että omasta mielipiteestäsi.
  • Arvostelun otsikkona ei voi olla teoksen nimi eikä myöskään pelkkä tekstilaji.
6) Tarkista tekstin kieliasu sekä esityksen eheys ja johdonmukaisuus. Oikeakielisyys ja selkeys lisäävät tekstin uskottavuutta ja vaikuttavuutta, kun taas kirjoitusvirheet ja epäselvyydet hankaloittavat lukemista ja herättävät epäluottamusta lukijassa.