S2

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus - mitä opettelet?

Suomen kielessä verbit taipuvat enemmän ja eri tavalla kuin monissa muissa kielissä. Kun opiskelet suomea toisena kielenä, harjoittelet paljon verbien persoonataivutusta ja aikamuotoja.

Suomen kielen äänteissä on joitakin erikoisuuksia: vokaalien kesto voi muuttaa sanan merkitystä, samoin kuin se, onko sanassa yksi vai kaksi samaa konsonanttia peräkkäin. Monissa sanoissa on astevaihtelua, eli jokin äänne putoaa pois tai muuttuu toiseksi, kun sanaa taivutetaan. Sanoissa on myös vokaalisointu, jonka mukaan tietyt vokaalit kuuluvat samaan sanaan ja jotkut vokaalit taas eivät voi olla samassa sanassa. Suomen kielessä on myös vokaaliyhdistelmiä, joiden ääntäminen voi aluksi olla aika hankalaa.

Sanaluokkajako kannattaa opetella, koska se helpottaa sanojen taivutuksen opettelua. Nominien ryhmään kuuluvien sanojen taivutuksesta opettelet ensin omistusmuodot ja objektimuodot sekä paikallissijamuotoja.

Sanastoa harjoitellaan niin, että saat apua koulun arkeen ja eri oppiaineisiin mutta myös suomen kielen käyttöön koulun ulkopuolella, esimerkiksi kaupassa. Myös kodin esineet ja tekemiset on hyvä opetella suomeksi, vaikka kotona ei puhuttaisikaan paljon suomea.

Oppitunneilla kiinnitetään huomiota myös suomalaisen kulttuurin merkkipäiviin ja tunnettujen suomalaisten kirjailijoiden ja taiteilijoiden teoksiin. Kaunokirjallisuutta voit lukea omalla äidinkielelläsi, mutta vähitellen tutustut myös suomalaiseen kirjallisuuteen pieninä annoksina ja esimerkiksi näytelmien ja tv-ohjelmien avulla.