Äidinkieli ja kirjallisuus

Keskeistä oppiaineessa

Äidinkieli ja kirjallisuus on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine: oppiaineessa kehitetään äidinkielen osaamista ja moniluku- ja vuorovaikutustaitoja sekä tutustutaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opintojen myötä opitaan hahmottamaan oman kielen ja kulttuurin merkitys ja asema monikulttuurisessa ja monikielisessä yhteiskunnassa ja saadaan aineksia kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumiseen.

Kieli on äidinkielen kurssien opiskeltavaa sisältöä mutta samalla myös väline eri oppiaineiden opiskelussa, ja äidinkielen kursseilla kehitetäänkin tärkeitä oppimaan oppimisen, ajattelun, tiedon hankinnan ja jakamisen sekä tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen taitoja. Lisäksi äidinkielen kursseilla harjoitellaan sekä koulussa että koulun ulkopuolella tarvittavia arjen taitoja, kuten tilanteeseen sopivaa kielenkäyttöä, ilmaisua ja viestintää eri tilanteissa ja ympäristöissä.

Kirjallisuuden opiskelu kytkeytyy kieliopintoihin: ikäkaudelle ja kielitaidolle soveltuva kirjallisuus laajentaa käsitystä kielen vaihtelusta ja oman kielellisen ilmaisun mahdollisuuksista. Kirjallisuuden opiskelu ja harrastaminen on muutenkin tärkeää, sillä se lisää ja syventää tekstitietoutta ja kulttuurintuntemusta, auttaa yksilöä yhdistymään omaan kulttuuriinsa, tarjoaa elämyksiä sekä vahvistaa luovuuden ja päättelytaitojen kehittymistä.

(Loimaan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 2016)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä