Tukioppilaat

Tukioppilastoiminta kouluissa

Tukioppilastoiminta on Mannerheimin Lastensuojeluliiton 1970-luvulla aloittamaa koulujen hyvinvointityötä. Tukioppilastoiminnalla pyritään luomaan koulun yhteishenkeä, edistämään toisia huomioivaa käyttäytymistä, torjumaan yksinäisyyttä ja lisäämään nuorten osallisuutta koulun arjessa. Tukioppilastoiminnalla halutaan myös ennaltaehkäistä ongelmia ja tukea yksilönä kehittymistä mm. lisäämällä sosiaalisia taitoja ja empatiakykyä.

Tukioppilaita tarvitaan myös maahanmuuttajaoppilaiden kotouttamisen ja vähemmistökulttuureista tulevien oppilaiden sopeutumisen tukemiseen. Koulussa kaikkien vastuulla on huolehtia siitä, että jokainen pääsee osaksi kouluyhteisöä. Tukioppilastoiminnalla on mahdollista vaikuttaa siihen, että uusi tulokas kokee olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi. Tunne siitä, että on tervetullut, vaikuttaa myös jatkossa nuoren koulunkäyntiin ja mahdollisuuksiin sopeutua.

Tukioppilastoiminta lähtee pienistä teoista ja toisten huomioinnista. Tukioppilaat voivat toiminnallaan pyrkiä huomioimaan, ettei kukaan jää koulussa yksin. Tukioppilaat voivat järjestää muun muassa välituntitoimintaa, kaveriviikkoa, kummitunteja eri teemoista sekä teemapäiviä. Yhdenvertaisuutta edistetään mahdollistamalla kohtaamisia ja ystävystymistä, hyvien suhteiden luomista ja jokaisen oman kulttuuri-identiteetin arvostamista.

Tukioppilaina toimii 8.- ja 9.-luokkalaisia vapaaehtoisia nuoria. Tukioppilailla on tärkeä rooli ottaa vastaan uudet tulokkaat kouluun ja välittää kaikille hyväksyvää ja tervetullutta ilmapiiriä. Tukioppilasvalinnat tehdään 7. tai 8. luokan keväällä. Uusille tukioppilaille järjestetään peruskoulutus, ja jatkaville tukioppilaille on tarjolla jatkokoulutusta. Tukioppilaita on Suomen kouluissa yli 11 000.

Koululla toimii 1-2 aikuista tukioppilasohjaajaa. Ohjaajan tehtävänä on on kannustaa ja tukea nuorten omaehtoista tekemistä. Ohjaaja mahdollistaa koulutukset, toiminnan suunnittelun ja toteutuksen ja toimii yhdyshenkilönä sekä tukioppilaiden ja koulun välilä että myöskin MLL:n suuntaan.

(MLL - Tukioppilastoiminta. https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/tukioppilastoiminta/)

Hirvikosken tukarit

Lukuvuonna 2019-2020 Hirvikosken yhtenäiskoululla on seitsemän ysiluokkalaista ja kuusi kasiluokkalaista tukioppilasta.

HYK:n tukarit edistämässä media- ja empatiataitoja

Hirvikosken yhtenäiskoulun tukarit ovat lukuvuonna 2019-2020 mukana MLL:n Varsinais-Suomen piirin Empatia netissä -hankkeessa. Hankkeen myötä tukarit koulutetaan edistämään kunnioittavaa ja myönteistä nettikohtaamista omassa kouluyhteisössä ja ehkäisemään netissä tapahtuvaa kiusaamista.

Hankkeen pilottikouluista saatujen mediakyselyiden tulokset näkyvät MLL:n sivuilla. Mediakysely toteutetaan myös HYK:ssä syksyn 2019 aikana.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä