Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma

Kouluissa annettava opetus pohjautuu opetussuunnitelmaan. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta.
Loimaan kaupungin opetussuunnitelman perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmien perusteisiin vuosiluokille 1-9.

Uudet suunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 vuosiluokilla 1-6. Yläkoulussa uusiin opetussuunnitelmiin siirrytään portaittain vuosina 2017 - 2019.

Loimaan ops 2016