Visiot ja arvot

Visio 2025 ja koulumme arvot

Visio vuonna 2025:
Keskuskoulu onnistuu hyvin perustehtävässään ja vastaa ajankohdan haasteisiin.

Arvot/ Loimaan koululaitoksen arvot
  1. VASTUULLISUUS

Vastuullinen ihminen tuntee oikeutensa ja velvollisuutensa ja pyrkii toimimaan niiden mukaan. Hän ottaa vastuuta ympäristöstään, omasta toiminnastaan, kehittymisestään ja hyvinvoinnistaan, arvioi tekojaan ja niiden seurauksia. Korostamme jokaisen omaa vastuuta osana yhteisöä ja yhteistä päämäärää. Otamme kaikessa toiminnassa huomioon kestävän elämäntavan välttämättömyyden.

  1. ITSENSÄ JA TOISTEN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTAMINEN

Perusopetuksessa tulee toimia elämää ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Jokainen on oikeutettu saamaan oikeudenmukaista ja tasapuolista kohtelua omana itsenään. Tuemme terveen itsetunnon kehittymistä sekä omien perinteiden ymmärtämistä ja kunnioittamista. Kunnioitamme toisen ihmisen henkistä ja fyysistä koskemattomuutta. Hyväksymme erilaisuutta ja kannustamme näkemään sen ihmisten välisenä rikkautena.

  1. YHDESSÄ TOIMIMINEN JA AVOIN VUOROVAIKUTUS

Loimaan kaupungin perusopetuksessa arvostetaan yhteisöllisyyttä. Se edesauttaa erilaisten yksilöiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua yhteisön toimintaan ja vaikuttaa päätöksentekoon. Yhteisöllä tulee olla yhteiset päämäärät ja toimintatavat. Sen toiminta on tavoitteellista ja oikeudenmukaista. Haluamme kasvattaa avoimia ja osallistuvia kansalaisia tulevaisuuden yhteiskuntaan. Yhdessä toimimalla ja ottamalla toiset ihmiset huomioon luomme toimintakulttuurin, jossa jokaisen on turvallista kehittyä, kasvaa ihmisenä ja päästä osaksi yhteisöä. Hyvinvoivassa yhteisössä on luottamuksen, avoimuuden ja keskinäisen kunnioittamisen ilmapiiri. 

  1. TYÖN ARVOSTAMINEN

Kasvatus ja opetustyössä korostamme oman ja toisten työn arvostamista sekä työn loppuun saattamisen tärkeyttä. Työn arvostamisessa on keskeistä yritteliäisyys ja sitoutuminen pitkäjänteiseen työhön. 

Annamme toisille työrauhan ja kannustamme toisiamme. Arvojen tulee välittyä opetuksen tavoitteissa, sisällöissä ja koulujen jokapäiväisissä toiminnoissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä