Usein kysyttyä

Usein eteen tulleita kysymyksiä ja vastauksia niihin

Kysymys: Saako unohtuneen kirjan tulla hakemaan koulupäivän jälkeen?

Vastaus/ talonmies: Ilman muuta. Koulun ovet ovat auki joka päivä 7.30 – 15.10 ja opettajainhuoneesta saa neuvoa, mikäli luokan ovet ovat lukittuna.

Kysymys: Mitä tehdään, kun oppikirja katoaa?

Vastaus/ rehtori: Oppikirjat ovat koulun omaisuutta. Oppilas on velvollinen käsittelemään opiskelua varten luovutettuja oppikirjoja ja muita työvälineitä huolellisesti. Osa luovutetusta materiaalista (esimerkiksi oppikirjat) on tarkoitettu monivuotiseen käyttöön. Huolimattomasti käsitellyn/ kadotetun opiskeluvälineen oppilas joutuu korvaamaan. Tämä siksi, että perusopetuksen määrärahoissa on tarkka varaus kullekin opiskelijalle annettavasta materiaalista.

Kysymys: Lapsi on sairaana ja koulu pyytää huoltajan ilmoituksen poissaolosta. Edellisessä koulussa oppilaan ilmoitus riitti. Miksei Keskuskoululla?

Vastaus/ rehtori: Muutama vuosi sitten oppilas aamulla soitti koululle ja ilmoitti sairaudestaan. Kiitin ja toivotin pikaista paranemista. Samana aamuna toinenkin oppilas soitti ja oli myös kipeä. Minä toivottelin pikaisia paranemisia. Jostakin syystä seuraavana päivänä havahduin asiaan uudestaan ja soitin molempien oppilaiden huoltajille ja kävi ilmi, että molemmat oppilaat olivat olleet luvatta pois. Tämän jälkeen sovimme, että varmin tapa poissaolojen ilmoitukseen on huoltajilta tuleva puhelinsoitto.

Kysymys: Tyttärellämme alkoi kuukautiset ja suihkuun meno hävettää. Mitäpä teemme?

Vastaus/ kouluterveydenhoitaja: Kuukautisten alkaminen jopa jo neljäsluokkalaisella ei ole mitenkään harvinaista nykyään. Koulussa liikuntatunnille osallistuminen on suotavaa, sillä joskus liikunnan on todettu jopa helpottavan kuukautiskivuissa. Liikunnanopettaja: Jos on kipua, joka estää liikkumisen, voi kenties kuitenkin toimia opettajan apuna. Suihkuun ei tällaisessa tilanteessa ole pakko mennä, vaan siitä voi aina sopia opettajan kanssa.

Kysymys: Miksi koulun pitää saada välittömästi tieto oppilaan poissaolosta?

Vastaus/ rehtori: Kyse on oppilaan parhaasta ja yleisestä syrjäytymisen ennalta ehkäisystä. Eli nykyään halutaan tarkkaan olla selvillä lapsen olinpaikasta ja siitä, että mitään ikävää vahinkoa lapselle ei ole, esimerkiksi koulumatkalla, tapahtunut. Lisäksi perusopetuslaki sanoo, että koulu on velvollinen ilmoittamaan kaikki luvattomat poissaolot huoltajalle.

Kysymys: Lapsemme oli sairaana, eikä tiedä läksyjä. Mikä on koulun ohje?

Vastaus/ opettaja: Olemme ohjeistaneet oppilaat kysymään sairauden jälkeisen kouluuntulopäivän läksyt kaverilta soittamalla. Tämä osaltaan kasvattaa lasta omatoimisuuteen ja vastuullisuuteen. Seuraavien päivien läksyt ovatkin sitten jo yleensä luokan taululla, tai ne voi ainakin luokkakavereilta koulussa kysyä.

Kysymys: Lapsemme sai syksyllä kokeesta 9 ½, mutta todistuksessa hänellä oli ko. aineessa ”vain” numero 8, eli mitkä kaikki osa-alueet ovat vaikuttaneet tähän numeroon alentavasti?

Vastaus/ opettaja: Numeroon vaikuttaa koko syksyn osaaminen; koe on vain yksi suuntaa-antava numero. Numeroon vaikuttavat kokeen lisäksi hyvin paljon myös tuntiaktiivisuus ja läksykuulustelut. Jos esim. tuntiaktiivisuus on paljon alle koeosaamisen, se toimii lopullisessa arvioinnissa numeroa laskevana. Oppiaineen luonteesta riippuen summatiivisten kokeiden lisäksi arvioinnin perustana voivat olla erilaiset testit, projektit, tutkimustehtävät, työskentelyn taidot sekä kotitehtävät. Lisäksi arvioinnissa otetaan oppiaineen tavoitteiden ohella huomioon oppilaan vastuullisuus työnteossa ja yhteisössä toimiminen. Arvioinnin kohteena ovat oppimisen eri osa-alueet, kuten kokeellisen työskentelyn taitojen kehittyminen, tietojen omaksuminen ja soveltaminen sekä tutkimustulosten tulkitseminen. Hyvä, että asiaa kysytään, koska silloin jatkossa oppilas tietää mitä pitää parantaa.

Kysymys: Jos lapsella on jalka kipeänä, eikä hän pysty osallistumaan liikuntatunnille, miten siitä ilmoitetaan?

Vastaus/ rehtori: Huoltajan on hyvä soittaa ja sopia asiasta opettajan kanssa. Kun vaivaa on näytetty lääkärille, tämä ratkaisee asian ja asiasta on hyvä tuoda lääkärintodistus koululle. Oppilaan ilmoitus yksistään asiasta ei ole riittävä. Mahdollisissa lääkärin myöntämissä liikuntakieltotapauksissa neuvottelemme huoltajan kanssa koulupäivien lyhentämisestä (li-tuntien osalta) tapauskohtaisesti.

Kysymys: Usein on epäselvää, missä ja mitä liikuntaa oppilailla on. Annetaanko tällaisesta se niin sanottu ”unohdusmerkintä”?

Vastaus/ liikunnanopettaja: Liikuntapaikat ja lajit pyritään ilmoittamaan riittävän usein ja selkeästi. Joskus unohduksia sattuu myös opettajalle ja tietenkään unohdusmerkintää ei tällaisessa tilanteessa voi antaa, ainakaan oppilaalle. Kokemus on kyllä osoittanut näissäkin tilanteissa, että kilauttamalla kaverille asia selviää, jostakin kumman syystä se kaveri sen liikuntapaikan ja lajin kyllä tietää.

Kysymys: Miksi koulussa annetaan niitä unohdusmerkintöjä?

Vastaus/ opettaja: Käytössämme olevat unohdusmerkinnät ovat koululaisten huolellisuuden tasapuoliseen seurantaan sovittu menettelytapa. Merkinnät ovat osa opetussuunnitelman mukaista oppilaan oppiaineen työskentelyn arviointia. Meillä opettajat yleensä opettavat useaa luokkaa ja tämä on yksi luotettava mittari oppilaan huolellisuutta arvioitaessa. Ja näin myös kodit saavat lapsensa huolellisuudesta säännöllisesti tietoa.

Kysymys: Milloin huoltaja pyytää oppilaalle poissaololupaa oppilaan omalta opettajalta, milloin taas anoo poissaololupaa rehtorilta?

Vastaus/ rehtori: Luvan poissaoloon enintään kolmeksi (3) päiväksi myöntää opettaja. Luvan enintään lukukauden poissaoloon myöntää rehtori ja sitä pidemmät poissaolot anotaan sivistyslautakunnalta. Milloin lupaa ei ole voitu ennakolta pyytää, on oppilaan huoltaja velvollinen mahdollisimman pian ilmoittamaan poissaolosta oppilaan opettajalle. Oppilaan poissaoloon koulusta tulee pyytää lupa. Jos oppilaan poissaololle ei ole anottu lupaa, tai mahdollisesta sairaudesta ei ole koululle ilmoitettu, tulkitaan poissaolo luvattomaksi. Ilmoituksen poissaolosta tekee huoltaja ja lupaa poissaoloon voi hakea vain huoltaja. Huoltajien toivotaan järjestävän perheiden lomamatkat koulujen virallisina loma-aikoina.

Kysymys: Oppilas on poissa koepäivänä. Milloin oppilas suorittaa tekemättä jääneen kokeen?

Vastaus: opettaja: Tekemättä jääneitä kokeita on yleensä tehty heti ensimmäisenä päivänä, jolloin oppilas on taas palannut kouluun. Monesti sairaudenkin jälkeen oppilas on ollut kotona ns. toipilaana ainakin päivän, jolloin hän on voinut valmistautua kokeeseen. Asiasta on hyvä keskustella opettajan kanssa.

Kysymys: Saavatko oppilaat aina saman jälki-istunnon samasta teosta?

Vastaus/ rehtori: Periaatteenamme on aina oppilaiden tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu. Kuitenkin jokainen teko, vaikkakin näyttää samanlaiselta, on oma erillinen tapahtumansa. Selvittelyjen jälkeen hyvitys/rangaistus suhteutetaan tekoon ja oppilaan edellytyksiin. Rangaistus ei myöskään aina ole enää jälki-istunto, vaan tapausta mietitään monelta kantilta ja ensisijaisesti yritämme löytää kasvatuksellisen hyvitysratkaisun. Nykyään aloitamme kasvatuskeskustelulla.

Kysymys: Keskuskoulu jakaa joulutodistukset jo 3 viikkoa aikaisemmin. Eivätkö lapset lopeta ”koulunkäyntiänsäkin” jo silloin ja villiinny vallan?

Vastaus/ rehtori: Tämän suhteen meillä ei ole ollut mitään ongelmia. Joulun seutu on perinteisesti ollut hektistä aikaa ja ratkaisullamme olemme pyrkineet tuota kiirettä rauhoittamaan, ja mielestämme olemme siinä hyvin onnistuneetkin. Todistusten jako jo kolme viikkoa ennen pikemminkin rauhoittaa lapsia, kun kokeitakin on ehditty tehdä jouluruuhkan alta pois. Kevään todistus on sitten se lukuvuositodistus, jossa huomioidaan koko kouluvuoden menestys, eli ei se koulunpito joulun välitodistuksen antamiseen lopu.

Kysymys: Onko terveydenhoitaja tavattavissa Keskuskoululla joka päivä?

Vastaus/ terveydenhoitaja: Olen Keskuskoululla pääsääntöisesti maanantaisin klo 8.00 – 14, tiistaisin klo 8.00 – 14, torstaisin klo 8.00 – 14 ja perjantaisin klo 8.00 -14. Vastaanottoajan saa myös muina aikoina puhelimitse varaamalla numerosta 050-5692317. Yhdessä koululääkärin kanssa suoritamme ensimmäisen luokan oppilaille lääkärintarkastuksia kevätlukukauden aikana.

Kysymys: Mikä on Keskuskoulun pakkasraja?

Vastaus/ rehtori: Varsinaista pakkasrajaa meillä ei ole ollenkaan. Olemme sopineet, että välitunnilla menemme aina hetkeksi ulos haukkaamaan happea ja virkistymään; kylmällä ilmalla pukemisien jälkeen ulkonaoloaika ei enää ole kovin pitkä. Olemme myös sopineet, että aamulla erityisesti pitkämatkalaiset voivat tulla aulaan lämmittelemään, jos on pakkasta -15 astetta tai kova viima.

Kysymys: Saako koulussa kuvata?

Vastaus/ rehtori: Osittain kännyköidenkin kehittymisen myötä kuvausasia on tullut kovasti ajankohtaiseksi. Koulun kuvaustilanteissa joudumme huomioimaan korostetusti alaikäiset oppilaamme, ja heidän yksityisyyden suojansa. Olemme pyrkineet siihen, että rehtori antaa kouluamme ja oppilaitamme koskevat kuvausluvat, ja näin esimerkiksi myös paikallislehti sopii jokaisen kuvauksen aina erikseen. Kodit suhtautuvat kuvauksiin eri tavoin ja tällä tavoin pyrimme välttymään ikäviltä tilanteilta puolin ja toisin. Hyvän tavan mukaisesti koulupäivän aikainen kuvaaminen on kielletty häiritsevänä, samoin kuin yleisestikin ”toisen kuvaaminen” luvatta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä