Opettajakokouksessa hyväksytyt koulun uimaohjeet

Uinnin opetus Loimaan Keskuskoululla (OPS:n ohjeiden lisäksi):

Uimapaikalle siirtyminen on koulun vastuulla. Liikumme uimahallille (tai muualle) linja-autoilla tai pikkubusseilla noudattaen yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymisohjeita.

Toiminnasta uimahallilla (ja soveltuvin osin myös muissa uimaopetuspaikoissa):

1. Huolehdimme siitä, että valvovia ryhmän opettajia on sekä tytöille että pojille. Ryhmän opettajan on tunnettava oppilaat ja heidän mahdolliset erityisrajoitteensa ja -tarpeensa.

2. Ryhmän saavuttua uimahalliin opettaja noutaa uimahallin palvelupisteestä ryhmän avaimet ja ilmoittaa palvelupisteeseen uimaopetukseen osallistuvien oppilaiden lukumäärän.

3. Ennen ensimmäistä uintikertaa liikuntaa opettava käy Vesihovin antamat uimahallin yleiset järjestyssäännöt luokkansa kanssa etukäteen läpi. Opettaja varmistaa myös sen, että ensimmäisellä kerralla poissaolleet oppilaat saavat tiedon järjestyssäännöistä.

4. Ryhmän opettaja vie oppilaat puku- ja pesutiloihin. Opettaja valvoo, että oppilaat peseytyvät ilman uima-asua, kastellen myös hiukset. Pitkähiuksiset koululaiset käyttävät uimalakkia tai laittavat hiukset kiinni. Ennen altaalle siirtymistä käydään myös tarvittaessa WC:ssä.

5. Oppilaan uima-asu on uimapuku tai uimahousut.

6. Ryhmän opettaja seuraa uimaopetuksen etenemistä koko oppitunnin ajan altaan viereltä tai osallistumalla itse uimaopetukseen. Opettaja on uimahallissa virantoimituksessa ja näin ollen vastuussa oppilaista koko oppitunnin ajan. Uimaopettaja vastaa opetuksen pedagogisesta sisällöstä. Uimahallin henkilöstöllä on aina yleinen valvontavastuu.

7. Oppilaan vammasta tai sairaudesta johtuvista rajoituksista uimaopetuksessa ja niihin liittyvistä lääkityksistä sekä ensiaputoimenpiteistä on hyvä ilmoittaa uimaopettajalle.

8. Opetuksen päätyttyä ryhmän opettaja huolehtii, että oppilaat poistuvat uimaopetustilasta sovittujen ohjeiden mukaisesti.

9. Toimintaohjeet:
Altaille meno tapahtuu pukuhuoneesta opettajan johdolla yhdessä.
Liukumäki: - pienet 1.-2.-luokkien oppilaat opettaja voi viedä laskemaan, - isot oppilaat laskevat annettujen sääntöjen ja ohjeiden mukaan.
Ulkoaltailla vieraillaan vain opettajan johtamana (isot oppilaat).
Väreilevä vesi (vesihierontapiste); opettaja pyytää uintitilaan mentäessä sen pois päältä.

Keskustelussa todettua:
”Uimatapahtuma ei ole ollut turvaton.” ” Veden kanssa pitäisi tulla rohkeammaksi.”