Koulukuraattori

Koulukuraattori auttaa

Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta selviytymään mahdollisimman hyvin elämän eri tilanteissa sekä tukee huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään. Oppilas voi tulla keskustelemaan kuraattorin kanssa koulunkäyntiin liittyvän tai jonkun muun pulman vuoksi. Aloite keskusteluun voi tulla myös vanhemmilta, opettajalta tai muulta oppilaan lähipiiriin kuuluvalta. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.
Koulukuraattori osallistuu myös oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Koulukuraattorina toimii Marja-Liisa Laitila ja hänet tavoittaa puhelimitse numerosta 02 761 1360.
Koulullamme hän on aina tiistaisin.