Kouluterveydenhuolto

Koululääkäri ja kouluterveydenhoitaja edistävät terveyttä

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on tukea ja edistää oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä, ohjata terveellisiin elämäntapoihin ja luoda perusta aikuisiän hyvälle terveydelle.

Terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia vuosittain. Oppilaan terveydentilaan liittyvissä asioissa toivomme, että huoltaja on aina itse yhteydessä terveydenhoitajaan. Yhteydenoton jälkeen terveydenhoitaja hakee oppilaan vastaanotolleen ja tarvittaessa myös huoltaja voi olla mukana vastaanottokäynnillä.
Terveydenhoitaja on tavattavissa Keskuskoululla maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin.
Terveydenhoitajan puhelinaika on ma - pe klo 8.00 – 8.30 ja hänet tavoittaa numerosta 02 761 2329 tai 050-5692317.

Koululääkäri Elisa Haapasalo suorittaa terveystarkastuksen ensimmäisen ja viidennen luokan oppilaille.
Toivomme huoltajan olevan mukana lapsensa terveystarkastuksessa. Sairastapauksissa tulee ottaa yhteys suoraan omalääkärin vastaanotolle. Perusohje on, että jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, niin huoltaja hakee hänet koulusta kotiin ja järjestää valvonnan. Sairasta oppilasta ei kouluun tule lähettää.

Lääkkeistä:
Koulu toivoo, että vanhemmat ilmoittaisivat lapsensa sairaudet ja lääkitykset opettajalle ja, että lapsi itse mahdollisuuksiensa mukaan hoitaisi lääkityksensä. Jos vanhemmat eivät luota siihen, että lapsi itse hoitaa lääkkeensä, menettelystä sovitaan yhdessä koulun kanssa kuitenkin niin, että päätös lääkkeen otosta jää vanhempien vastuulle.