Vihreä lippu-raati

Kestävää kehitystä vuodesta 2013Koulullemme myönnettiin "Vihreä lippu" -tunnus ensimmäisen kerran vuonna 2013. Tunnuksen saimme myös kaudelle 2014-2015 ja lukuvuodelle 2015-2016.

Lukuvuoden 2015-2016 teemanamme oli "vesi".
Koulumme pääsi Vihreä Lipun- kestävälle tasolle ja jatkaa työtään ympäristön hyväksi.

Vihreä Lippu-raati 3.9.2018

PÖYTÄKIRJA
3.9.2018

Vihreä Lippu-raadin kokous
Paikka: FyKe-luokka klo 10.00

1. Kokouksen avaaminen
2. Todetaan Vihreä Lippu-raadin jäsenten läsnäolo
- paikalta puuttuivat seuraavien luokkien edustajat 2C, 5C ja 6C

3. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä heille varahenkilöt
- Vihreä Lippu-raadin puheenjohtajaksi ilmoitti halukkuutensa ainoastaan Mirko Uusitalo 6A-luokalta, joten hänet valittiin  puheenjohtajaksi
- Vihreä Lippu-raadin sihteeriksi ilmoittivat halukkuutensa Nanna Suonpää ja Elmeri Tuominen 
- sihteeriksi valittiin äänten enemmistöllä Nanna Suonpää 5A-luokalta
- varasihteeriksi valittiin Elmeri Tuominen 5B-luokalta

4. Esiteltiin lyhyesti Vihreä Lippu-raadin toimintaa

5. Kokouksen päättäminen
 

Vihreä lippu -raati 2.10.2018

PÖYTÄKIRJA
2.10.2018

Vihreä Lippu-raadin kokous
Paikka: FyKe-luokka klo 10.00

1. Kokouksen avaaminen
2. Todetaan Vihreä Lippu-raadin jäsenten läsnäolo
- paikalta puuttui 1B-luokan edustaja

3. Lukuvuoden 2018-2019 teema on vesi. Keskusteltiin siitä.

4. Kirsi piti raatilaisille alkukartoituksen vesiteemasta. Jokainen pitää luokassa kartoituksen samaan tapaan mahdollisuuksien 
mukaan.

5. Raatilaiset tarkistavat ensi kerraksi, että luokassa on keräyspaperille ja -kartongille omat keräyslaatikot ja niissä asianmukaiset tekstit.

5. Kokouksen päättäminen klo 10.30
 

Vihreä Lippu-raati 14.11.2018

PÖYTÄKIRJA
14.11.2018

Vihreä Lippu-raadin kokous
Paikka: FyKe-luokka klo 10.00

1. Kokouksen avaaminen
2. Todetaan Vihreä Lippu-raadin jäsenten läsnäolo.
- kaikkien luokkien edustajat olivat paikalla

3. Tehtiin kulutus-julisteita, jotka vietiin kolmeen aulaan ilmoitustauluille. 

4. Mietittiin tapoja, joilla vähentää vedenkulutusta.

5. Oppilaille annettiin tehtäväksi selvittää, onko luokassa "hymynaamat", joita tarvitaan kevään väijyissä.

6. Kokouksen päättäminen 

Vihreä Lippu-raati 3.12.2018

PÖYTÄKIRJA
3.12.2018

Vihreä Lippu-raadin kokous
Paikka: FyKe-luokka klo 10.00

1. Kokouksen avaaminen
2. Todetaan Vihreä Lippu-raadin jäsenten läsnäolo
- kaikkien luokkien edustajat olivat paikalla

3. Askarreltiin yksinkertainen kierrätysjoulukortti, jonka oppilaat veivät luokkiin malliksi.

4. Kokouksen päättäminen

Vihreä lippu -raati 11.1.2019

PÖYTÄKIRJA
11.1.2019

Vihreä Lippu-raadin kokous
Paikka: FyKe-luokka klo 10.00
1. Kokouksen avaaminen
2. Todetaan Vihreä Lippu-raadin jäsenten läsnäolo. Kaikki olivat paikalla.
3. Keskusteltiin koulun sähkön säästämisen keinoista.
4. Askarreltiin vessojen oviin "Sulje ovi" -laput.
5. Kokouksen päättäminen klo 10.30.

Vihreä Lippu-raati 4.2.2018

PÖYTÄKIRJA
4.2.2019

Vihreä Lippu-raadin kokous
Paikka: FyKe-luokka klo 10.00
1. Kokouksen avaaminen
2. Todetaan Vihreä Lippu-raadin jäsenten läsnäolo. Kaikki olivat paikalla.
3. Keskusteltiin piilovedestä. Oppilaat veivät luokkiinsa monisteen asiasta.
4. Käytiin läpi myöhemmin keväällä aloitettavat "väijyvuorot".
5. Kokouksen päättäminen.

Vihreä Lippu-raati 6.3.2018

PÖYTÄKIRJA
6.3.2019

Vihreä Lippu-raadin kokous
Paikka: FyKe-luokka klo 10.00
1. Kokouksen avaaminen
2. Todetaan Vihreä Lippu-raadin jäsenten läsnäolo. Kaikki olivat paikalla.
3. Käytiin kiinnittämässä aikaisemmin tehdyt "Sulje ovi" -laput vessojen oviin ja samallla tarkastettiin, ettei vessoissa ole vuotoja.
5. Kokouksen päättäminen.