Oppilaskunta

Keskuskoulun kouluneuvosto

Kannustamme lapsia ja nuoria vaikuttamaan omiin asioihinsa. Keskuskoululla toimii kouluneuvosto, jossa oppilaat voivat tuoda esille koulun toimintaan liittyviä lasten toiveita. Neuvostoon valitaan joka luokalta niin sanottu vastuuoppilas, joka kokoontumisissa esittää oman luokkansa toiveet ja näkemykset.