Välkommen till daghemmet Laban

Daghemmet Laban

Det svenskspråkiga Daghemmet Laban fungerar tillfälligt i Ojaniittuhuset.
 0-3 åringarna är i nedre våningen (F1) och
3-5 åringarna och förskolebarn i övre våningen (F2).

Vi arbetar i smågrupper med ansvarsvuxen.
41557B0D-6554-4083-B8DB-4F21EF19547F.jpegDB59149A-9F51-4A41-AEDA-30B727DAB1CA.jpeg