Kirjallisuus ja kuvalähteet

Kirjallisuus ja kuvalähteet

Aleksis Kivestä Martti Merenmaahan. Suomalaisten kirjailijain elämänkertoja. WSOY 1954.

Arvid Järnefelt 1 ja 2. Toimittanut Tapio Kopponen. Kodin suuret klassikot. Weilin + Göös 1986.

Elisabeth Järnefeltin kirjeitä 1881-1929. Toimittanut Suvisirkku Talas. SKS 1996.

Häkli, Pekka: Arvid Järnefelt ja hänen lähimaailmansa. WSOY 1955.

Järnefelt, Arvid, Kuolema (näytelmä). WSOY, 1927.

Järnefelt, Arvid: Vanhempieni romaani. WSOY, 1948 ja Arvid A. Karisto Oy, 1983.

Järnefelt, Maija: Muistelmia. KY 1982.

Kopponen, Tapio: Arvid Järnefelt. Weilin + Göös, 1987.

Koskimies, Rafael, Suomen kirjallisuus IV. Minna Canthista Eino Leinoon. Otava 1965.

Koskinen, Esa: Veljiksi kaikki ihmiset tulkaa - Lohja 1917-1918. Jyväskylä 1998.

Lounela, Pekka: Ken talonsa jättää: Arvid Järnefelt. Tammi 1977

Oramo, Ilkka: Jean Sibelius. Kuvaelämänkerta. Otava 1965.

Suomalaisia säveltäjiä. Otava 1994.

Suomalaisia taiteilijoita. Toimittanut Liisa Steffa. Otava 1993.

Suomen kirjailijat 1809-1916. SKS 1993.

Suomen säveltäjiä, I osa. Toim. Einari Marvia. WSOY 1965.

V. Tarkiainen - E. Kauppinen: Suomalaisen kirjallisuuden historia. Toinen, korjattu ja lisätty painos. Otava.

Tawaststjerna, Erik: Jean Sibelius I. Otava 1965.

Tawaststjerna, Erik: Jean Sibelius V. Otava 1988.

Weilin + Göösin tietosanakirja 1994.

Ylikangas, Heikki: Arvid Järnefeltin ja hänen seuraajiensa valinnan taustaa. Mennyt meissä. Suomalaisen kansavallan historiallinen analyysi. WSOY 1990.

***

Erilaista materiaalia Rauhankasvatusinstituutista.

Järnefeltin koulun oma valokuva-arkisto.

Kansallismuseo

Lohjan Museo