Johdanto

Lukuvuonna 1999-2000 yksi opiskelun painopistealueista Järnefeltin koulussa oli kotiseutu. Lisäksi tämä vuosi oli maailmanlaajuisesti Rauhan kulttuurin vuosi. Molempiin näihin asioihin liittyy tiiviisti Arvid Järnefeltin nimi. Näistä syistä päätimme jatkaa jo aiemmin aloitettua Järnefelt-tietouden selvittelyä.

Kootuksi saatiin melkoinen määrä erilaista materiaalia, josta koottiin pieni kirjanen. Tiiviisti työskennelleen oppilasryhmän ahkeroinnin tuloksena koulumme nimenantaja sai ansaitusti yhdet pienet kehykset ympärilleen.

Nämä Internet-sivut perustuvat oppilastyönä tehdyn kirjasen materiaaliin.


Marita Torikka