Liikunnan arviointi

Mistä liikunnan arvosana koostuu?


Muista, ettei hyvä koululiikkuja ole välttämättä paras huippu-urheilija! Hyvä koululiikkuja on se, joka yrittää parhaansa oman taitotasonsa mukaan, ottaa muut oppilaat huomioon ja mahdollistaa koko ryhmälle mukavan ja iloisen liikuntatunnin.

Liikunnan numero muodostuu 50% työskentelystä ja 50% oppimisesta.

TYÖSKENTELY
 • Aktiivinen osallistuminen
  • parhaansa yrittäminen ja osallistuminen aktiivisesti kaikkiin liikuntamuotoihin
 • Asiallinen ja turvallinen käytös liikuntatunneilla
  • ohjeiden kuunteleminen ja niiden mukaan toimiminen, auttaminen järjestelyissä yms.
 • Yhteisistä säännöistä ja toimintatavoista kiinnipitäminen
  • Toisten huomioon ottaminen yhteisissä toiminnoissa, kannustaminen, positiivinen palaute, toisten auttaminen, erilaisuuden ymmärtäminen jne.
 • Vastuullisesti ja itsenäisesti toimiminen
  • toimiminen ilman “valvovaa silmää”
OPPIMINEN
 • Havaintomotoriset taidot
  • Itsensä ja ympäristön havainnoiminen aistien avulla sekä liikuntatilanteisiin sopivien ratkaisujen tekeminen
 • Motoriset perustaidot (tasapaino- ja liikkumistaidot)
  • Tasapaino- ja liikkumistaitojen käyttäminen ja soveltaminen monipuolisesti eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa
 • Motoriset perustaidot (välineenkäsittelytaidot)
  • Välineenkäsittelytaitojen käyttäminen, yhdistäminen ja soveltaminen monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri välineillä ja eri vuodenaikoina
 • Uinti- ja vesipelastustaidot
 • Itsearviointi
  • Omien ominaisuuksien realistinen arviointi ja taito harjoitella niiden pohjalta.
ILO, POSITIIVISUUS, ASENNE JA HYVÄ MIELI KAIKILLE! :)