MOK-päivät 4.-5.12.2017

Maamme-laulun sanat och samma på svenska.

Maamme
Oi maamme, Suomi, synnyinmaa, soi, sana kultainen!
E
i laaksoa, ei kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa, kuin kotimaa tää pohjoinen, maa kallis isien!

Sun kukoistukses kuorestaan kerrankin puhkeaa.
Viel lempemme saa nousemaan sun toivos, riemus loistossaan, ja kerran, laulus synnyinmaa korkeemman kaiun saa.

Vårt land

Vårt land, vårt land, vårt fosterland, Ljud högt, o dyra ord!
Ej lyfts en höjd mot himlens rand, Ej sänks en dal, ej sköljs en strand,
Mer älskad än vår bygd i nord, Än våra fäders jord.

Din blomning , sluten än i knopp, Skall mogna ur sitt tvång;
Se, ur vår kärlek skall gå opp. Ditt ljus, din glans, din fröjd, ditt hopp.
Och högre klinga skall en gång, Vår fosterländska sång.