Koulupsykologi ja kuraattori

Työnkuvaukset

Koulupsykologi

Koulupsykologin työ perustuu opettajien ja vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tavoitteena on edistää suotuisaa oppimista ja kehitystä, sekä selvittää niitä esteitä, joita eri syistä tulee oppilaan koulunkäynnin onnistumisen tielle. Työmenetelminä ovat mm. neuvottelut vanhempien ja muiden verkostojen kanssa, erilaisten ryhmien vetäminen, luokkatyön seuraaminen sekä tarvittaessa psykologiset tutkimukset. Koulupsykologi antaa myös konsultaatiota ja ohjaa mahdollisten tukitoimien piiriin.
Vanhemmat ja opettajat voivat ottaa suoraan koulupsykologiin yhteyttä, mikäli on huolta lapsen

  • oppimisesta ja koulunkäynnistä
  • keskittymisestä
  • käyttäytymisestä
  • tunne-elämään liittyvistä asioista esim. mieliala, pelot ja jännittäminen

Koulupsykologina toimii Tuulia Soininen p. 044 3740081.

Koulukuraattori

Kuraattori tekee suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä. Kuraattori toimii osana koulun ja esiopetuksen yhteisöllistä ja yksilökohtaista oppilashuoltoryhmää ennaltaehkäisevän sosiaalityön asiantuntijana.

Kuraattori kartoittaa ja arvioi oppilaan elämäntilanteen ja tuen tarpeen sekä antaa ohjausta ja tukea, jolla edistetään ja tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Kuraattorin yksilökohtainen oppilashuoltotyö sisältää oppilaiden tapaamisia kahden kesken sekä ryhmissä, luokkatyön seuraamista, neuvotteluja huoltajien, opettajien ja muiden verkostojen kanssa. Kuraattori antaa myös konsultaatiota ja ohjaa mahdollisten tukitoimien piiriin. Lisäksi kuraattori osallistuu monialaisiin asiantuntijaryhmiin.

Kuraattori osallistuu koulun ja esiopetuksen yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan yhteistyössä koulun ja esiopetuksen muun henkilökunnan, yhteistyötahojen sekä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä, jos kaipaa tukea esim. seuraavissa asioissa

  • kasvun ja kehityksen tuki
  • sosiaaliset suhteet
  • tunne-elämä
  • perhetilanne

Oppilaat voivat ottaa koulukuraattoriin yhteyttä omatoimisesti tai vanhempien, opettajan tai muun koulun henkilökunnan jäsenen ohjaamana. Yhteyden saa parhaiten puhelimitse tai Wilma-viestillä.

Koulukuraattorina toimii Laura Salmela p. 044 3740027.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä