Taito- ja taideaineet 2020-21

8.-9. lk taide- ja taitoaineet

7. luokalla:
valitaan yksi kaksivuotinen taito- ja taideaine,  jota opiskellaan 8. ja 9. luokalla. Taito- ja taideaine arvioidaan osana emoainetta. Emoaine on merkitty sulkuihin nimen jälkeen:

Syventävä kotitalous (kotitalous)

Syventävä liikunta (liikunta)

Syventävä kuvataide (kuvataide)

Syventävä käsityö, kovat materiaalit (käsityö)

Syventävä käsityö, pehmeät materiaalit (käsityö)

Syventävä musiikki (musiikki)

Valinnaiskurssit ovat tärkeä osa oppilaan perusopetusta. Onnistuneet valinnat auttavat viihtymään koulussa ja antavat sopivia haasteita ja onnistumisen elämyksiä. Valintoja tehdessä tulisi ottaa huomioon oppilaan omat taipumukset ja kiinnostuksen kohteet: haluaako ja pystyykö oppilas valinnoillaan lisäämään työmääräänsä teoreettisessa opiskelussa vai onko parempi etsiä koulunkäyntiä keventäviä kursseja

Valinnat on tehtävä erittäin huolellisesti harkiten yhteistyössä kodin kanssa, sillä ryhmien muodostamisen jälkeen valintojen vaihtaminen ei ole mahdollista.

Minkään valinnaisaineen opiskelu ei ole ehtona pyrittäessä peruskoulun jälkeisiin oppilaitoksiin. Valinnaiskurssin opiskelu saattaa kuitenkin antaa lisävalmiuksia toisen asteen opiskeluun. Hyvin suoritetuista taito- ja taideaineiden (KO, KU, LI, MU, TN, TS) kursseista sen sijaan on hyötyä pyrittäessä toisen asteen ammatillisiin opintoihin.

Tammikuussa 2020 pidetään valinnaisainemessut, jossa esitellään valinnaisaineita tarkemmin. Tämän jälkeen oppilaat tekevät ensin koevalintansa Wilmaan. Lopulliset valinnat tehdään Wilman kurssitarjottimeen, kun on selvillä mitkä kurssit toteutuvat.

Pedanetissä olevassa valinnaisainevihossa esitellään 9. luokkaa varten tarjottavat valinnaiskurssit sekä annetaan ohjeita valintojen tekemiseen. 

Tietoa valinnaiskursseista saa lisäksi valinnaisainemessuilla, aineenopettajilta sekä opinto-ohjaajalta.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä