Skolans arrangemang kring skolstarten inför läsåret 2020-21, utskick per Wilma 12.8.2020

Skolans arrangemang kring skolstarten inför läsåret 2020-21
 

Vi inleder skoldagen to den 13.8 kl 9.00 med klasshandledarlektioner enligt följande:

åk 7 samlas på skolgården, vid huvudingången, och möts där av klasshandledarna, lektionerna 1-4 har åk 7 klasshandledarlektioner 

åk 8 samlas i klasshandledarnas klassrum lektion 1-2

åk 9 samlas i klasshandledarnas klassrum lektion 1-2

Väneleverna samlas för att förbereda aktiviteter inför skolstarten, info via Wilma.

För åk 8-9 fortsätter skoldagen enligt schema lektion 3-6, och för åk 7 lekt 5-6. 

Lärarna informerar eleverna kring det aktuella läget av pandemin enligt myndigheternas och stadens instruktioner. Att följa givna instruktioner är viktigt under dessa omständigheter, alla ska ha rätt till en trygg skolvardag där hälsa och säkerhet just nu ligger i fokus. Vi betonar god handhygien och avstånd till varandra i skolvardagen. Låg tröskel betonas vid bedömningen av frånvaro från skolan pga. sjukdom, vi kommer friska till skolan och avvaktar snuvor och krasslighet hemma enligt följande:

 

En elev som lider av lindriga symtom av sjukdom skall inte komma till skolan.

Som symtom för luftvägsinfektion räknas feber, hosta, halsont, andnöd, snuva, diarré och magont.

Om eleven insjuknar under skoldagen kommer hen att förflyttas till ett separat utrymme under uppsikt av en vuxen i väntan att bli hämtad av vårdnadshavare. Skolan önskar att föräldrar är anträffbara under skoldagen och kan vid behov agera snabbt. Vänligen kontrollera och uppdatera kontaktuppgifter i wilma så snabbt som möjligt, senast 31.8.2020.

 

Observera att föräldrar eller andra utomstående vuxna inte får komma in i skolhuset.

Vi önskar också att elever och vårdnadshavare läser extra noggrant meddelanden som skickas från skolan via Wilma för att informera om skolvardagen under kommande läsår.

 

För att få så mycket frisk luft som möjligt är alla raster uteraster, också utelektioner förekommer oftare än vanligt. Att klä sig enligt väder rekommenderas.

 

Gällande skolbespisningen finns instruktioner som vi noggrant följer. Alla årskurser har stegvisa luncharrangemang, för att skapa större ro och mindre kontakt. Vikten av handhygien och säkerhetsavstånd gäller även här, liksom allmänt under skoldagen. Vi tvättar händerna inför varje lektion, inför maten och när vi avslutar skoldagen.

 

För elever med specialdiet skall vårdnadshavaren fylla i ett formulär enligt instruktion som finns på wilmas anslagstavla under rubriken: “Erityisruokavalion tilaaminen kaudelle 1.6.2020 – 31.7.2021”

Ta kontakt per Wilma om ni funderar på något!

 

Hösthälsningar,

 

hälsar rektor Monica Lemberg och biträdande rektor Charlotta Allamo

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä