Välkommen till Källhagens sidor

Erasmus- It's Time to Care

Källhagens skola deltar igen i ett Erasmus+projekt under lå 2018-20. Projektet it's Time To Care, ITTC, är en fortsättning på It's Time To Help som skolan deltog i åren 2014-16.

Vi samarbetar med 5 andra Grön Flagg-skolor i Lettland, Tjeckien, Bulgarien, Portugal och Malta.

Läsåret 2018-19 reser vi till Lettland och Bulgarien.

Varje land får ett eget miljötema att arbeta kring. Arrangörslandet planerar frågor och undersökningar som alla länder skall göra kring det temat och ordnar en temavecka för de andra deltagarna. Under temaveckan presenterar alla länder resultatet av sina undersökningar för varandra. Dessutom ordnas föreläsningar och besök till olika intressanta platser i närheten. Eleverna bor i värdfamiljer under resan. Hela projektet finansieras av EU och privata bidragsgivare, inga extra kostnader tillkommer för eleverna.

Med på utbytesresorna följer 4 elever och 4 lärare per resa, sammanlagt 20 elever. Eleven anmäler sitt intresse att delta i Erasmus+projektet genom att per Wilma skicka ett meddelande till Anna Idman, Grön Flagg och Erasmusansvarig lärare. Eleven kallas sedan till en intervju. Om det finns fler lämpliga kandidater än det finns platser väljs eleverna genom utlottning.

Att delta i Erasmusutbytet är ett stort ansvar och eleverna representerar hela vår skola och Finland. Det krävs aktivt deltagande i allt förberedande arbete. Detta sker i första hand på lektionstid. Eleverna förbinder sig att följa skolans och Erasmusprojektets regler samt visa samarbetsvilja, gott uppförande och entusiasm.