K-0, kiusaamiseen puuttuva työ

Kiusaamiseen puuttuva työ K-0 ratkoo vaikeimpia koulukiusaamistapauksia

Tavoitteet:
  • selvittämättömiä konflikteja nolla


K-0 on Aseman lapset ry:n kehittämä toimintamalli, jossa on kehitetty uusia keinoja moniammatillisen ryhmän ja huoltajien kanssa erityisesti vaikeimpiin, monimutkaisiin ja pitkittyneisiin koulukiusaamistapauksiin sekä rajuihin konflikteihin. K-0:n avulla päästään puuttumaan pitkään jatkuneisiin, tulehtuneisiin kiusaamistilanteisiin ulkopuolisen vetäjän avulla.

K-0 -toiminta on tutkimusperustaista ja koulua tuetaan moniammatillisesti. Konfliktin juurisyyt selvitetään, jotta ratkaiseminen ei jää pinnalliselle tasolle. Sovittelutilanteet ovat usein suuria kokouksia, joissa on mukana useita lapsia tai nuoria, heidän vanhempansa, poliisi, K-0 -työntekijä, lastensuojelu, sovittelutoimisto sekä koulun henkilökuntaa. Vanhemmat otetaan mukaan alusta asti. Luottamuksen rakentaminen kodin ja koulun välille on äärimmäisen tärkeää työskentelyssä.

K-0:n avulla käsiteltävät kiusaamistapaukset ovat usein hyvin moniulotteisia: niissä täyttyy usein useita rikosnimikkeitä, tekijöiden ja uhrien roolit ovat epäselviä, ja konfliktit ulottuvat myös vapaa-ajalle ja sosiaaliseen mediaan. Kiusaamistapaukset ilmoittaa K-0 tiimille koulun henkilökunta, huoltaja tai poliisi.

Sovittelun lisäksi muita K-0:n toimintamuotoja ovat esimerkiksi nimetty rinnallakulkija-aikuinen kaikille nuorille, dialogiset vanhempainillat ja perheillat, ryhmäyttäminen, yksilötyö sekä laillisuuskasvatustunnit yhdessä poliisin kanssa. Koulut tekevät myös itse paljon sovittelutyötä osana normaalia toimintaansa eikä K-0-toimintamalli korvaa sitä. Sen sijaan malli vahvistaa ja tukee koulujen käytössä olevia menetelmiä.

Kaikille kouluille on työstetty henkilökunnan kanssa konflikti-ja kiusaamisstrategia. Kouluihin nimetään K-0 -vastuuhenkilö.

K-0 menetelmää on toteutettu Lohjalla Järnefeltin koulualueella hyvin tuloksin keväästä 2018.

Kokemuksia ja kuvauksia Me-koulu Lohjan K-0 toiminnasta löydät täältä. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia Preziin, tulee ne luoda ensin. Huomioithan myös, ettei Prezi toimi Internet Explorer –selaimella.

Aseman Lasten K-0 -nettisivut täällä.

Lisätietoa:

Lohjan kaupunki, koordinaattori Ira-Maria Gordin
Lohjan kaupunki, koordinaattori Sanna Asikainen
Lohjan kaupunki, erityisasiantuntija Jaana Törnqvist
Järnefeltin koulu, rehtori Johanna Nurmesniemi-Heino

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä