Jalavan koulu

Jalavan koulu

Jalavan koulu on vaativan erityisen tuen koulu.

Opetus tapahtuu pienluokissa, joissa opettajan lisäksi työskentelee vähintään kaksi avustajaa tai hoitajaa.

Oppilaat opiskelevat yksilöllistetyn opetussuunnitelman mukaisesti tai toiminta-alueittain.
Jokaiselle oppilaalle laaditaan HOJKS.

Oppilaat tulevat koko Lohjan alueelta.

Koulun oppilaille järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa.