Monitoimijatalot

Monitoimijatalot Lohjalla

Lohja on 48 000 asukkaan kaupunki Uudellamaalla. Kaupungin palveluksessa työskentelee noin 3000 työntekijää. Kaupunki kehittää palvelujaan asiakaslähtöiseksi. Tähän pyrkivät myös Lohjan monitoimijatalot.

Lohjan monitoimijataloja on kehitetty kuudelle alueelle (Mäntynummi, Nummi, Ojaniittu, Ojamotalo, Routionmäki ja Laurentiustalo). Taloissa toimitaan poikkihallinnollisesti. Toimijoina ovat päiväkoti, koulu, kirjasto, nuorisopalvelut, iltapäiväkerho, liikuntatoimi, terveydenhoitopalvelut, Hiiden opisto (kansalaisopisto), musiikkiopisto, kulttuuripalvelut ja kolmas sektori (järjestöt, yhdistykset). Talojen tarkoituksena on kehittää yhteisöllistä toimintakulttuuria, joka palvelee alueen asukkaita vauvasta vaariin.

Monitoimijatalot ovat juuri peruskorjattuja, rakenteilla, suunnitteilla tai odottavat peruskorjausta. Taloissa kehitetään uusia muunneltavia, joustavia ja kustannustehokkaita tila-ratkaisuja, luodaan uudenlaisia palvelujen järjestämismalleja yhdistämällä eri toimijoiden resursseja uudella tavalla ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Tieto- ja viestintäteknologia on tärkeä osa toiminta- ja oppimisympäristön kehittämistä ja sen käyttöä kehitetään Lohjan digiagendan mukaisesti.

Monitimijataloissa kehitetään yhteisöllisiä toimintatapoja. Keskeisiä toimintoja ovat osallistavat, yhteisölliset suunnitteluprosessit henkilöstöjen oppilaiden ja asukkaiden kanssa.

Monitoimijatalojen kehittämiskohteita ovat mm.

  • koululaisten kokonaisen päivän turvaaminen eri toimijoiden henkilöstöresurssia joustavasti käyttäen

  • koulujen kirjastojen kehittäminen yhteistyössä kirjastotoimen kanssa niin, että ne palvelevat myös iltaisin asukkaita itsepalvelukirjastoina

  • talon henkilöstön joustavien työnkuvien kehittäminen

  • alueen asukkaiden osallisuuden ja asiakaslähtöisen yhteistyön kehittäminen

  • tilojen käyttöasteen nostaminen ja monipuolinen käyttö aamusta iltaan

  • kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen yhdistäminen talojen toimintaan

  • uusien monitoimijamallien kehittäminen

Monitoimijatalojen kohderyhminä ovat talojen lapset, oppilaat, nuoret, henkilöstöt ja ympäristön asukkaat eli kaikki, jotka tomivat näissä oppimisympäristöissä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä