Om examinanden insjuknar innan provet 

Om examinanden insjuknar innan provet
https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/beredskap-gallande-coronaviruset

Deltagarna i studentexamen rekommenderas undvika sociala kontakter, det vill säga hålla sig i frivillig karantän i 14 dygn innan proven börjar. På så sätt hålls risken för att exponeras för coronaviruset och covid 19 -infektion så liten som möjligt.

Coronavirussituationen förutsätter ansvarsfullt agerande enligt anvisningar som utgivits av Institutionen för hälsa och välfärd och lokala hälsomyndigheter. Prioriteten är att ta hand om ens eget och de andras hälsa. Examinanden meddelar rektorn om sin frånvaro och kan om hen så vill följa anvisningarna för annulering av anmälan.

Om en examinands coronavirussmitta har bekräftats, bör hen stanna isolerad och kan alltså inte delta i provet. Om examinanden uppvisar symptom som tyder på coronavirussmitta, bör examinanden agera i enlighet med anvisningar från sin regionala hälsovård och söka sig till coronavirusprovtagning. De som har blivit testade för coronaviruset eller som väntar på resultat av provtagningen anvisas att stanna hemma och undvika närkontakt. 

Examinanden kan stämmas i karantän om hen har utsatts för coronaviruset till exempel genom att ha varit i närkontakt med någon som har blivit smittad av viruset. Om examinanden reser till Finland från ett land som utsatts för resebegränsningar på grund av coronaviruset, rekommenderar Instituten för hälsa och välfärd att examinanden stannar hemma i frivillig karantän. Hälsomyndigheterna kan också utföra riskavvägande och besluta om karantän fall för fall. Det är synnerligen svårt eller omöjligt att utföra provarrangemang för examinander som satts i karantän. 

I övriga situationer kan examinanden kontakta sitt gymnasium. Vid behov kan rektor rådgöra med hälsovården eller gymnasiets studerandevård, så som skolhälsovårdaren eller -läkaren. Att placera examinanden i provlokalen med andra examinander kan vara omöjligt då man tag i beaktande de andra examinandernas och övervakarnas säkerhet. Gymnasiernas möjligheter att ordna olika anpassningar är synnerligen begränsade.

Om det inte är möjligt att skriva provet, klargör rektorn situationen för examinanden och vägleder examinanden gällande en eventuell ansökan om annullering av anmälan och övervägande av övriga alternativ. Hälsovårdsmyndigheterna och andra läkare har vid behov beslutsrätt gällande isolering och karantän. Rektor kan vid behov göra att nekande beslut gällande dagsspecifika specialarrangemang vid genomförande av prov. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä