Information om vårens studentskrivningar

Hur provet utförs

Alla prov utförs digitalt. Bekanta dig med genomförandet av de digitala studentexamensproven i god tid. Ifall du inte är studerande vid ett gymnasium kan du fråga rektor vid det gymnasium du anmäler dig till hur du kan öva dig inför den digitala studentexamen. Du kan även öva dig i att starta datorn med ett USB-minne och att arbeta i provmiljön med hjälp av anvisningarna på webbplatsen Abitti.fi.

  • Du bör själv till provet ha med dig en dator, strömsladd till den och hörlurar. Följ de anvisningar du fått från ditt gymnasium.
  • Du bör kunna starta din egen dator med USB-minnet.
  • Försäkra dig om att du i provsystemet väljer det prov du anmält dig till. Välj också rätt språkversion. Din provprestation blir underkänd om du gör fel prov.

Du bör följa nämndens föreskrifter. Att ha med sig mobiltelefon och andra elektroniska apparater (till exempel smartklockor) är förbjudet. Användning av trådlös apparatur (till exempel Bluetooth-hörlurar, trådlös mus etc.) är också förbjuden. Om du gör dig skyldig till fusk eller brott mot examensordningen underkänns alla dina prov vid examenstillfället i fråga. Dessutom kan du förhindras från att anmäla dig till nästa examenstillfälle.

Proven inleds kl.9.00, skribenterna är på plats kl.8.15, samling i skolans matsal. Om frånvaro anmäls till rektor Monica Lemberg, tel. 044 374 0157 eller per wilma.

Att använda ansiktsmask under provsituationen 

Institutet för hälsa och välfärd har gett medborgare rekommendationer om användning av ansiktsmasker. Rekommendationerna berör även gymnasieutbildningen. De regionala myndigheterna kan utfärda sina egna, komplementära eller mer begränsande rekommendationer som bygger på deras egen riskbedömning. Under studentexamen tillbringar examinanderna en lång tid i samma utrymme, men oftast på ett lämpligt avstånd från varandra. Närkontakterna är oftast kortvariga. Antalet examinander samt de utrymmen som finns till förfogande inverkar på bedömningen av situationen.

Examinanderna uppmanas använda ansiktsmask under hela provet uteslutande korta mat- och dryckpauser. Det är inte möjligt att kräva användning av mask. Vid behov tas masken av för kontroll av examinandens identitet. Masken måste troligen bytas ut flera gånger under provet. Examinanden får ta med egna extramasker, handdesinfektering samt påsar för rena och använda masker. Tillbehören placeras till exempel i genomskinliga påsar så att övervakaren lätt kan kontrollera dem utan att vidröra dem. Gymnasiet kan också erbjuda masker åt examinanderna. I provlokalen skall examinanden hantera maskerna kortvarigt och öppet så att det inte onödigt uppstår misstankar om svikligt förfarande. Användning av ansiktsmask kräver uppmärksamhet så att en använd mask inte orsakar smittorisk för en själv eller andra. Om man av hälsoskäl inte kan använda munskydd, rekommenderas man använda ett visir som täcker ansiktet. 


Det ligger på skribentens ansvar att bekanta sig med föreskrifterna:

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/
https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/foereskrifter/information-till-examinanderna
https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen/provdagar/provdagarna-varen-2021
https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/foereskrifter/information-till-examinanderna/examinandinstruktion
https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/beredskap-gallande-coronaviruset

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä