Skolans arrangemang kring skolstarten inför läsåret 2020-21, utskick per Wilma 12.8.2020

Skolans arrangemang kring skolstarten inför läsåret 2020-21

 

Hjärtligt välkomna till skolan. Vi samlas torsdagen 13.8 kl 10.00 på trappan utanför skolan. Då får ni information om dagens program.
 

Gymnasisterna informeras kring det aktuella läget kring pandemin enligt myndigheternas och stadens instruktioner. Att följa givna instruktioner är viktigt under dessa omständigheter. Alla ska ha rätt till en trygg skolvardag. Hälsa och säkerhet är just nu i fokus. Vi betonar god handhygien och fysiskt avstånd till varandra i skolvardagen och på skolvägen. Du skall stanna hemma vid minsta misstanke om sjukdomssymptom. Vi kommer alla friska till skolan och avvaktar krasslighet hemma.

Som symptom på luftvägsinfektion räknas feber, hosta, halsont, andnöd, diarré och magont. Om studerande insjuknar under skoldagen kommer hen att förflyttas till ett separat utrymme och anhöriga kontaktas. Vänligen kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter i Wilma så snabbt som möjligt, dock senast 31.8.2020.

Observera att föräldrar eller andra utomstående inte får komma in i skolhuset.

Vi önskar också att studerande och vårdnadshavare läser extra noggrant meddelanden som skickas från skolan via Wilma för att informera om skolvardagen under kommande läsår.

Gällande skolbespisningen finns instruktioner som vi noggrant följer. Alla årskurser har stegvisa matraster, med syftet att ha större avstånd mellan individer. Handhygien och säkerhetsavstånd gäller under skoldagen. Vi alla tvättar händerna inför varje lektion, inför maten och när vi avslutar skoldagen.

För studerande med specialdiet skall vårdnadshavaren eller myndiga studerande själva fylla i ett formulär enligt instruktion som finns på Wilmas anslagstavla under rubriken: “Erityisruokavalion tilaaminen kaudelle 1.6.2020 – 31.7.2021”

Märk att vi har uteraster. Kläder enligt väder.

Ta kontakt per Wilma om ni funderar på något!

 

Hösthälsningar från

rektor Monica Lemberg, biträdande rektor Charlotta Allamo och gymnasielärarna

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä