PS1 Toimiva ja oppiva ihminen (vanhentunut)

Palaa arviointipohjiin

Arviointipohja on vanhentunut

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Asiantunteva osaaminen / Vahva osaaminen / Hyvä osaaminen / Kohtalainen osaaminen / Hatara osaaminen

Opiskelija ymmärtää sen, millainen tiede psykologia on, ja sen, että psykologinen tieto perustuu tutkimuksiin

Osuus Kriteeri
100 % Osaan selittää minkälainen tiede psykologia on

Opiskelija tutustuu johonkin hyvinvoinnin ilmiöön psyykkisestä, biologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta

Ei kriteereitä.

Opiskelija osaa selittää tietoisen ja ei-tietoisen toiminnan luonnetta ja eroja

Ei kriteereitä.

Opiskelija osaa kuvailla tieteellisen ajattelun peruspiirteitä psykologian näkökulmasta

Ei kriteereitä.

Opiskelija osaa eritellä oppimiseen liittyviä psyykkisiä, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä sekä arvioida ja kehittää sen pohjalta omaa oppimistaan ja opiskeluaan.

Ei kriteereitä.

Opiskelija osaa eritellä ihmisen toimintaan liittyviä psyykkisiä, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä

Ei kriteereitä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä