TUPAKKALAKI JA KOULU

Tupakkatuotteiden käyttö on kielletty koulussa ja koulualueella.
Tupakkalaki13.8.1976/693
(otteita 1.10.2010 voimaan tulleesta laista)

10 § (20.8.2010/698) Tupakkatuotetta ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa alle 18-vuotiaalle.

12 § (20.8.2010/698) Tupakointi on kielletty:

2) perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla.

13 § (20.8.2010/698) Edellä 12 §:n 1 momentin 3―6 kohdassa tarkoitetun sisätilan ja yleisen kulkuneuvon haltija ja yleisen tilaisuuden järjestäjä voi kuitenkin sallia tupakoinnin tähän tarkoitukseen varatussa huoneessa tai asianomaisen huoneiston tai tilan osassa siten, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan niihin tiloihin, joissa tupakointi on kielletty. Tupakointia varten ei voida kuitenkaan järjestää erillistä huonetta tai muuta tilaa sellaisen sisätilan yhteyteen, joka on pääasiassa alle 18-vuotiaiden käytössä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä