RYHMÄNOHJAAJALLE

RO:N TEHTÄVÄT

 • vastaa ryhmänsä lähiohjauksesta
 • huolehtii ryhmänsä opiskelijoiden opintoihin liittyvistä käytännön asioista (kurssipäiväkirja, opiskelijoiden osoitetiedot, opiskelijatietolomakkeet, jaksotodistukset ym.)
 • perehdyttää ykköset lukion käytänteisiin ja lukio-opintoihin (järjestys- ym. suunnitelmat, opinto-opas, lukuvuositiedote, WILMA, koeviikko )
 • perehdyttää ryhmänsä opiskelijat (kakkoset ja abit) uusiin ohjeisiin sekä päivittää ja kertaa lukion toimintamalleja lukuvuoden alussa
 • käy läpi yleisiä käyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä (ruokailu, luokkatilanteet, toisten huomioiminen, myöhästyminen)
 • ottaa huomioon ryhmään tulleet uudet opiskelijat tiedottaessaan lukion käytänteistä
 • tiedottaa ro-tuokioissa ajankohtaisista asioista
 • seuraa opiskelijoiden yo-infoihin osallistumista ja yo-kirjoituksiin ilmoittautumista
 • varhainen puuttuminen
 • seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä (tarkistaa ryhmänsä opiskelijoiden tilanteen jaksoarvostelutulosten jälkeen; ennen palaveria opon kanssa)
 • seuraa ryhmänsä opiskelijoiden myöhästymisiä ja poissaoloja lukion opiskeluhuoltosuunnitelmassa olevien ohjeiden mukaisesti (tarkistaa kerran viikossa oman ryhmänsä opiskelijoiden tilanteen)
 • ottaa yhteyttä opiskelijaan heti, kun aihetta huoleen ilmenee
 • kurssikertymien raportointi ja puutteisiin reagointi ohjeiden mukaisesti
 • ryhmänohjauksen järjestäminen
 • pitää ro-tuokiot ja seuraa niitä varten tehtyä suunnitelmaa
 • tekee yhteistyötä huoltajien kanssa
 • järjestää henkilökohtaisen tai pienryhmätapaamisen ryhmänsä opiskelijoiden (16-ryhmät) syyslukukauden aikana
 • antaa henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta
 • ilmoittaa ajankohdan, jolloin hän on ryhmänsä opiskelijoiden tavattavissa lukiolla (1krt/viikko)
 • tekee yhteistyötä opinto-ohjaajan kanssa (säännölliset palaverit ja lisäksi konsultoinnit tarvittaessa)
 • tekee yhteistyötä aineenopettajien, rehtorin, opintosihteerin ja opiskeluhuoltoryhmän edustajien kanssa
 • tekee yhteistyötä tutor-opiskelijoiden kanssa (ykkösten ryhmäytyminen opintojen alussa) ja kutsuu tutor-opiskelijoita ro-tuokioihin keskustelemaan ryhmän kanssa lukio-opintoihin liittyvistä teemoista

Haastattelun runko

OPISKELIJAN HAASTATTELUPOHJA RYHMÄNOHJAAJALLE (YKKÖSET)

 1. Millaisia opiskeluvaihtoehtoja sinulla oli peruskoulun jälkeen ja miksi?
 2. Millä alalla haluaisit tulevaisuudessa työskennellä?
 3. Mitkä ovat vahvoja puoliasi lukio-opiskelua ajatellen ja miksi?
 4. Mistä oppiaineista pidät eniten ja mitä haluaisit eniten opiskella Lohjan Yhteislyseon lukiossa?
 5. Mitkä oppiaineet voivat tuottaa sinulle vaikeuksia lukiossa ja miksi?
 6. Onko sinulla todettu lukihäiriötä?
 7. Onko sinulla jokin seuraavista sairauksista; astma, diabetes, epilepsia tai allergia? Tai jotain muuta sairautta, joka esim. liikunnanopettajien tulisi ottaa huomioon?
 8. Mitä teet mieluiten vapaa-aikanasi?
 9. Käytkö koulun aikana töissä? Millaista työtä teet ja millainen on työaikataulusi? (Teetkö töitä iltaisin, viikonloppuisin tai kuukausittain?)
 10. Olisiko sinulla jotain kysyttävää opettajilta, opinto- ohjaajalta tai terveydenhoitajalta?

LISÄKSI TEETETÄÄN ENNEN HAASTATTELUA AJANKÄYTÖN SEURANTALOMAKE (PEDANETISSA)

Haastattelun runko 2

OPISKELIJAN HAASTATTELUPOHJA RYHMÄNOHJAAJALLE (KAKKOSET)

1. Miten tyytyväinen olet viime vuoden opiskeluusi? (valitse sopiva vaihtoehto)
hyvin tyytymätön 1…2…3…4…5 hyvin tyytyväinen
Perustele arviosi.
2. Mitkä asiat tai oppiaineet olivat sinulle hankalia?
3. Mitkä oppiaineet sujuivat hyvin?
4. Kuinka paljon aikaa käytit keskimäärin läksyjen lukuun ja tehtävien tekemiseen päivässä?
5. Oletko muuttanut opiskelutyyliä tai -menetelmiä lukio-opintojen aikana? Miten? Ovatko tuloksesi parantuneet muutosten jälkeen?
6. Minkälainen ilmapiiri lukiossa oli viime vuonna? Onko se
1 haitannut melko usein ja vähentänyt halua opiskella
2 haitannut silloin tällöin ja vähentänyt halua opiskella
3 ei ole vaikuttanut juuri lainkaan opiskeluuni ja opiskeluhaluihin
4 tuntunut mukavalta ja kannustanut silloin tällöin opiskeluun
5 kannustanut melko usein opiskelemaan ja tulemaan kouluun
7. Minkälainen tilanne sinulla on kurssimäärien suhteen? Mikä on kokonaiskurssimäärä? Onko kesken jääneitä (T/O-merkintä) tai hylättyjä kursseja?
8. Jotain muuta, mistä haluaisit puhua tässä tapaamisessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä