Mistä on kyse?

Tiimijakso tuo uusia tuulia lukioihin!Tiimijakso on yhden lukiojakson mittainen oppiaineet yhdistelevä opetuskokeilu, joka ravistelee lukioiden pedagogiikkaa, arviointia ja perinteisiä rakenteita, tuo oppimiseen merkityksellisyyttä, pyrkii luomaan uusia oppimisympäristöjä sekä mahdollistaa tietotekniikan luontevan käytön opetuksessa. Tiimijakso perustuu tiimioppimiseen, ilmiöpohjaiseen pedagogiikkaan ja suuntaa opiskelua opiskelijakeskeiseen oppimiseen.  Malli on suoraan suunniteltu vastaamaan lukion uuden opetussuunnitelman (2015) sisältöä ja yleisiä oppimistavoitteita.

Ensimmäinen tiimijakso järjestettiin Ylöjärven lukiolla syksyllä 2014. Suunnittelussa oli mukana eri aineiden opettajia Ylöjärven lukiolta sekä koulutusalan yrittäjiä ja liiketalouden opettajia Idema Oy:stä.

Mistä on kyse?

Tiimijaksoon valitaan mukaan 4-6 oppiainetta, joiden pakollisten sisältöjen ja tavoitteiden sekä opettajien ideoiden pohjalta ideoidaan yhteensopivia, innostavia ja toimivia viikkoteemoja (ilmiöitä) kokeilun pohjaksi. Tarkoituksena on, että perinteisiä 75min oppitunteja ei ole, vaan koko lukujärjestys on vapautettu tiimijakson työskentelyä varten.  Opiskelijat jaetaan tiimeihin, joissa he työskentelevät yhdessä koko tiimijakson ajan.

Mukaan lähtevien opettajien tehtävänä on suunnitella jakson sisältö kokonaisuudessaan ja samalla pohtia opettamista, arviointia ja opiskelijoiden ohjausta uudella tavalla, sillä tiimijakson tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia tehdä asioita luokassa.  Opettamisesta siirrytään vähitellen oppimisen ja tiimien ohjaajaksi antaen vastuuta oppimisesta paljolti opiskelijoille itselleen. Opettajien yksi isoimmista tehtävistä tiimijakson aikana on tukea omia tiimejään valmentajamaisin ottein.

Itse viikot rakentuvat monipuolisesti yhteisten dialogisessioiden, työpajojen, tiimitehtävien työstön, vierailuiden, esitysten ja palautehetkien ympärille. Viikkoteemoja voi valita vaikka mukaan tulevista reaaliaineista, kielistä tai ajankohtaisista ilmiöistä. Usein reaaliaineista saa hyviä teemoja, joiden ympärille sopivat kielet ja taideaineet.

Tiimijaksot ovat aina erilaisia koulun omista tavoitteista ja kiinnostuksen kohteista riippuen. Tiimijakso soveltuu hyvin esimerkiksi lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille, mutta sovelluksia on kokeiltu myös vanhempien opiskelijoiden kanssa sekä myös peruskoulussa nuorempien opiskelijoiden kanssa.

"Tiimijakson tavoitteena on uudistaa lukio-opetuksen pedagogiikkaa yhteisöllisempään suuntaan. Yksittäisen opiskelijan käsitys omista vahvuuksista kasvaa ja vuorovaikutus- sekä esiintymistaidot kehittyvät tiimityöskentelyssä. Opiskelijat oppivat myös ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan.  Tiimijaksolla vahvistetaan opiskelijoiden työelämävalmiuksia. Opiskelijan rooli muuttuu tiedon vastaanottajasta aktiiviseksi tiedon soveltajaksi!"

Tiimijakso Lohjalla

Opiskelet tiimijaksolla kuuden kurssin (EA1, FY1, PS1, KU1, AT1, OP1) sisällöt. Lisäksi tiimijaksolla suoritetaan tiimiopintojen TO2-kurssi.

Opiskelu tapahtuu tiimeissä, joissa tehdään erityyppisiä, ainerajatkin ylittäviä tehtäviä. Lisäksi tehdään itsenäisiä tehtäviä. 

Tiimijakso mahdollistaa luovemmat tavat oppia ja opiskella. Me mm. vierailemme Helsingissä, kuuntelemme asiantuntijaluentoja ja teemme yhteistyötä Ylöjärven kunnan kanssa. Opimme yhdessä! MUOKATTAVA

Tiimijaksolla opit paljon uutta: itsestäsi, kavereistasi, tavastasi oppia ja kurssisisällöistä.

Opettajat ovat olemassa sinua varten myös tiimijaksolla. Heidän roolinsa on auttaa sinua ja tiimiäsi! Opettajat myös opettavat, mutta vähemmän kuin opettajajohtoisessa luokkaopetuksessa.

(Lähteet: tiimijakso.fi, ylöjärvenlukio.fi, lyll.fi)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä