MKU/RUOTSIN TUKIKURSSI 2/2020-2021/MAOI

RB1/2020-2021

KPL 1:
- suomennos
- kappaletehtävät 2A/s.27, 4AB/s.28, 6A/s.29, 7A/s.29
- kielioppitehtävät (Verbien taivutus ja aikamuodot): 1AB/s.135, 1C/s.136-137, 3/s.137, 4AB/s.138-139, 6AB/s.140-141, 7/s.142, 8/s.143

KPL 2:
- suomennos
- kappaletehtävät 2/s.40, 3ABD/s.40-41, 6A/s.41, 7A/s.42, 8A/s.43, 9/s.44
- kielioppitehtävät (Substantiivien taivutus ja käyttö): 1-2/s.149, 4A/s.151, 6/s.152, 7A/s.153

KPL 3:
- suomennos
- kappaletehtävät: 1B/s.52, 2AB/s.53-54, 3AB/s.55, 3C/s.56, 9/s.59
- kielioppitehtävät (Substantiivin käyttö): 1-2/s.156, 4/s.157

KPL 4:
- suomennos
- kappaletehtävät: 1B/s.76, 2/s.76, 3B/s.77, 4A/s.78, 5A/s.79, 7AB/s.79-80, 11A/s.81
- kielioppitehtävät (Adjektiivien taivutus ja käyttö): 1/s.160, 2/s.161, 3-4/s.162-163, 5-6/s.164, 7/s.165

FOKUS FRITID -tehtävät: 1B/s.62, 2AB/s.62-63, 3AC/s.64-65, 4/s.65, 5ABC/s.66, 7/s.67, 9/s.69

KPL 5:
- suomennos
- kappaletehtävät: 2A/s.97, 3A/s.97, 4AB/s.98, 4C/s.99, 5/s.99, 6A/s.100-101, 8AB/s.103, Intro 6A/s.105

RB2/2020-2021

KPL 1:
- suomennos
- kappaletehtävät: 2A/s.22, 3AB/s.23-24, 4A/s.24, 5/s.25
- kielioppitehtävät (Lukusanat): 7/s.131, 8/s.132

KPL 2:
- suomennos
- kappaletehtävät: 2A/s.34, 3AB/s.34-35, 4/s.36, 5/s.36, 7A/s.39, 8AB/s.40
- kielioppitehtävät (Persoonapronominit): 1-3C/s.137-139, 4A/s.140, 5/s.140, 6/s.141, 8/s.141

KPL 3:
- suomennos
- kappaletehtävät: 3AB/s.49-50, 5ABCD/s.51-52, 8/s.54
- kielioppitehtävät (Refleksiivipronominit): 1-3/s.143

KPL 4: 
- suomennos
- kappaletehtävät: 1B/s.70, 2A/s.71, 3/s.72, 4AB/s.72, 7AB/s.74
- kielioppitehtävät (Alistuskonjunktiolla alkavat sivulauseet + liikkuvat määreet): 1-3/s.148-149, 4A/s.150, 5-6/s.151

FOKUS MAT -tehtävät: 1B/s.58, 2ABC/s.59-60, 3A/s.60, 5/s.61, 6A/s.61, 9B/s.63

KPL 5:
- suomennos
- kappaletehtävät:1A/s.90, 2/s.90, 3A/s.90, 5/s.92, 6A/s.93, 8AB/s.95, 10A/s.97, 11A/s.98
- kielioppitehtävät (Adjektiivien vertailu): 1/s.156-157, 2/s.157, 3A/s.157, 4/s.158, 5/s.159, 6/s.159

FOKUS KLÄDER -tehtävät: 1C/s.78, 2A/s.79, 3A/s.80, 4AB/s.81, 7C/s.82, 9A/s.83

RB3/2020-2021

KPL 1:
- suomennos
- kappaletehtävät: 2AB/s.20, 3AB/s.21, 4/s.22, 5A/s.22
- kielioppitehtävät (Relatiivilause): 1-6/s.114-117

KPL 2:
- suomennos
- kappaletehtävät: 2A/s.42, 4A/s.44, 5AB/s.44-45, 6/s.45, 8/s.46-47, 11/s.49
- kielioppitehtävät (Epäsuora kysymyslause): 1AB/s.119, 2/s.119, 3B/s.120, 4A/s.121, 5/s.122

KPL 3:
- suomennos
- kappaletehtävät: 2/s.56, 3A/s.57, 5AB/s.58, 6A/s.59
- kielioppitehtävät (Interrogatiivipronominit): 1-2/s.125
- kielioppitehtävät (Man ja det): 1/s.128, 3-4/s.129

KPL 4:
- suomennos
- kappaletehtävät: 1B/s.69, 2A/s.69, 3A/s.70, 4/s.71, 6AB/s.72, 8A/s.74-75
- kielioppitehtävät (Indefiniittipronominit): 1-2/s.135, 3-5/s.136-137

FOKUS SEVÄRDHETER -tehtävät: 1B/s.28, 2/s.28, 3/s.29, 6AB/s.30-31, 7A/s.31, 8/s.32, 9B/s.32-33, 10/s.34

KPL 5:
- suomennos
- kappaletehtävät: 2AB/s.84-85, 3/s.86, 4AB/s.86, 5/s.87, 7A/s.89, 11/s.91
- kielioppitehtävät (Pronominit varje, annan, själv ja paljoussanat): 7AB/s.138, 8/s.139, 9/s.139

FOKUS FESTER OCH TRADITIONER -tehtävät: 2/s.94, 3/s.95, 4A/s.95 (valitse toinen juhlista ja kirjoita pyydetyt asiat ruotsiksi), 6/s.96, 7A/s.97

RB4/2020-2021

KPL 1:
- suomennos
- kappaletehtävät: 2/s.24, 3AB/s.24-25, 4A/s.25, 5ABC/s.26, 6A/s.27
- kielioppitehtävät (Epäsäännölliset verbit): 1B/s.118, 2AB/s.118, 4/s.120, 5A/s.120, 6/s.121, 7/s.121, 8AB/s.122, 9AB/s.122-123, 10AB/s.123

KPL 2:
- suomennos
- kappaletehtävät: 2/s.38, 3A/s.39, 4ABC/s.40, 5AB/s.41, 6AB/s.42, 8A/s.44, 9A/s.46
- kielioppitehtävät (Apuverbit): 2/s.126, 3/s.126, 5/s.127, 7/s.128

KPL 3:
- suomennos
- kappaletehtävät: 2/s.64, 3B/s.65, 4A/s.65, 5AB/s.66, 6/s.67, 8/s.69, 10A/s.70
- kielioppitehtävät (Infinitiivi): 1A/s.131, 2-3/s.132, 5/s.133, 6/s.133

KPL 4:
- suomennos
- kappaletehtävät: 1B/s.79, 2AB/s.79, 3/s.79, 4A/s.80, 5A/s.81, 7/s.82
- kielioppitehtävät (Konditionaali): 1/s.135, 2-3/s.136, 5/s.137 (vain pyynnöt), 6-7/s.138

FOKUS SYN PÅ LIVET -tehtävät: 1B/s.50, 2ABC/s.51, 3AB/s.52-53, 4A/s.53, 5A/s.53, 6A/s.54, 7A/s.55, 9A/s.56

KPL 5:
- suomennos
- kappaletehtävät: 1B/s.98, 2/s.99, 3C/s.100, 4A/s.100, 5/s.101, 7/s.102, 9/s.104
- kielioppitehtävät (Prepositiot ajanilmauksissa): 1/s.143, 2/s.144, 3/s.145, 4/s.145, 6/s.146, 7A/s.147, 8/s.147

RB5/2020-2021

KPL 1:
- suomennos
- kappaletehtävät: 2A/s.21, 3/s.22, 4A/s.22, 6/s.23, 7ABC/s.24, 8/s.25
- kielioppitehtävät (Substantiivien taivutus): 1AB/s.122, 2/s.123, 3/s.123

KPL 2: 
- suomennos
- kappaletehtävät: 1B/s.34, 3AB/s.35, 4AB/s.36, 5/s.37, 7/s.39, 8/s.39, 10/s.41
- kielioppitehtävät (Substantiivien käyttö): 2AB/s.129, 3/s.130, 6/s.131, 7/s.132, 8/s. 133

KPL 3:
- suomennos
- kappaletehtävät: 1B/s.58, 2/s.59 (B-osiot), 4A/s.60, 5A/s.61, 5CD/s.61-62, 6AB/s.62, 7/s.63, 10A/s.65
- kielioppitehtävät (Konjunktiot ja sanajärjestys): 2AB/s.136-137, 3/s.137, 5/s.138, 6A/s.139

KPL 4:
- suomennos
- kappaletehtävät: 1B/s.86, 2-3A/s.87, 3A/s.87, 4AB/s.88, 5A/s.89, 6-9A/s.90-92
- kielioppitehtävät (S-passiivi): 1-2A/s.142, 3AB/s.144, 4AB-6/s.145-146

KIRJOITA 100 SANAN KIRJOITELMA: Olet opiskellut Ruotsissa ja sinut on kutsuttu vanhaan lukioosi kertomaan kokemuksistasi. Kirjoita suullinen esitys, jossa kerrot, missä opiskelet ja miksi. Kerro, mitä opinnot ovat sinulle antaneet ja kannusta kuulijoita lähtemään Ruotsiin/ulkomaille opiskelemaan. PALAUTA KIRJOITELMALAATIKKOON!

FOKUS FORTSATTA STUDIER -tehtävät: 1B/s.44, 3/s.45, 4A, s.46, 5/s.47, 8/s.48, 9/s.49, 10A/s.50, 11/s.51

FOKUS ARBETSLIVET -tehtävät: 1B/s.70, 2ABC/s.71, 3A/s.72, 3B/s.72 (kirjoita 5 omaa lausetta), 5/s.73. 6A/s.73, 8A/s.74, 8B/s.75, 8C/s.76

KPL 5:
- suomennos
- kappaletehtävät: 3AB/s.111, 4AB/s.112, 4C/s.113, 5-6/s.113, 7AB/s.114-115
- kielioppitehtävät (S-verbit): 1A/s.148, 2A/s.148, 3/s.149, 4/s.149
- kielioppitehtävät (Partisiipin preesens): 1AB/s.151, 2A/s.152, 3A/s.153, 4/s.153, 5/s.155

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä