Digitiimi

Digitiimin toimenkuvat

Misha Lindvall
Oppimisympäristöasiantuntija
Lukion oppimisympäristön kokonaisvastuu
Sähköiset oppimisalustat
Opettajien lähituki ja -koulutus
Koe- ja arviointijärjestelmät
Lukioiden tvt-kehitystyö
Oppilaitosyhteistyö ja yhteistyökumppanit
LUKU-verkoston vastaava koordinaattori
Digitutor*
p. 0443691469
misha.lindvall@edu.lohja.fi

Risto Hovila
Matematiikan lehtori
TVT-laitteiston kokonaisvastuu
Opettajien ja opiskelijoiden tietokoneet
Luokkahuoneen tvt-laitteiston huolto ja korjaus
Abittitikut ja nettiniilot
risto.hovila@edu.lohja.fi
Heidi Ahlström
Historian lehtori
LUKU-moodle vastaava
Moodle lähituki ja koulutus
Digiperehdyttäjä 1. vuositason opiskelijoille
LUKU-verkoston vastaava koordinaattori
Digitutor*
heidi.ahlstrom@edu.lohja.fi
Juhana Saarinen
Historian lehtori
Kotisivuvastaava
Lukion kotisivujen suunnittelu, ylläpito ja päivitys
Info-tv:n päivittäminen ja kehittäminen
Koulun Facebook- ja Instagram- julkaisujen päivittäminen. Koulun tilaisuuksien kuvaaminen.
Aineryhmän digivastaava** (humanistiset aineet)
juhana.saarinen@edu.lohja.fi
Jouni Ahlbäck
Vahtimestari
Tilavaraukset (Enkora)
Tulostimien ylläpito, huolto ja päivitys
jouni.ahlback@edu.lohja.fi
Olavi Nurmi
Matematiikan lehtori
Digiperehdyttäjä 1. vuositason opiskelijoille olavi.nurmi@edu.lohja.fi
Riikka Anttonen
Kuvataiteen lehtori
Taito- ja taideaineiden digivastaava**
Instagram vastaava
riikka.anttonen@edu.lohja.fi
Jukka Hirvonen
Matematiikan lehtori
Matemaattisten aineiden digivastaava** jukka.hirvonen@edu.lohja.fi
Antti Leivo
Englannin kielen tuntiopettaja
Vieraiden kielten digivastaava** antti.leivo@edu.lohja.fi
* Digitutorit ohjaavat aineryhmien digivastaavien toimintaa ja vastaavat koulutuksien organisoimisesta
**Aineryhmien digivastaavat toimivat oman aineryhmänsä yhteyshenkilöinä ja lähitukena.


Sivistystoimen ICT-tiimi
lukion digitiimin tukena
   
Reetta Judén
ICT-Koordinaattori
Digitutorvastaava
Oppilasagenttitoiminta
p. 0443740485
reetta.juden@edu.lohja.fi
Hanna Ryhänen
ICT-Koordinaattori
Koulutusvastaava
Varhaiskasvatus
p. 0443740488
hanna.ryhanen@edu.lohja.fi
Juha-Pekka Syrjälä
Järjestelmäasiantuntija
Verkkovastaava
p. 0443747444
juha-pekka.syrjala@lohja.fi
Piia Silventoinen-Laakso
Tietohallintoasiantuntija
Primus-pääkäyttäjä p. 0443691285
piia.silventoinen-laakso@lohja.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä