Hyvinvointiryhmän muistiot

Laajennettu hyvinvointiryhmä 13.4.2021 MEET

Harjun alueen laajennettu hyvinvointiryhmä 13.04.2021 klo 14-16Paikalla:


Engman Tiia, Metsolan ja Ojaniitun koulujen vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja 

Ertek Sara, kulttuurituottaja / Harrastamisen Suomen malli 

Hautamäki Satu-Kristiina, rehtori

Kerkkänen Heikki, maahanmuuttajakoordinaattori

Koivuporras Juha, liikuntakoordinaattori / Harrastamisen Suomen malli

Laaksonen Sari, neuvolaterveydenhoitaja, Aurlahden perhekeskus 

Lindman Maarit, erityisasiantuntija

Nikkonen Seija, kouluterveydenhoitaja, Ojamon koulu 

Nyfelt Teija, päiväkodinjohtaja Pilke-päiväkoti 

Paakkola Tiina, koulukuraattori, Ojamon koulu 

Pitkonen Joni, kehittämisasiantuntija / Harrastamisen Suomen malli

Putkonen Aija, erityisopettaja, Ojaniitun koulu 

di Rodi-Maukku Suzanne, sosiaaliohjaaja 

Saarinen Sari, aluepäiväkodinjohtaja, Ojaniitun päiväkoti

Sarajärvi Hanna, puheenjohtaja, Nummentaustan asukasyhdistys 

Salo Päivi, päiväkodinjohtaja, Gunnarlan ja Voudinpuiston päiväkodit 

Soininen Sari, koulukuraattori, Harjun, Metsolan, ja Ojaniitun koulut sekä esiopetus

Soininen Tuulia, koulupsykologi, Harjun, Metsolan ja Ojaniitun koulut sekä esiopetus 

Turpeinen Pirkko, oppilaanohjauksen lehtori, Harjun koulu 

Turpeinen Olavi, nuoriso-ohjaaja, Keskustan alue / nuorisokahvila Dixi

Viitaniemi-Levola Hanna, päiväkodinjohtaja, Kartanonpuiston päiväkoti 

Widenoja-Nurmi Anna, rehtori, Ojaniitun koulu 
 1. Harrastamisen Suomen malli 

-Sara Ertek, Juha Koivuporras, Joni PitkonenSuomen malli

-perustuu Islannin malliin

-tavoitteena lasten vapaa-ajan toiminnan kehittäminen - jokaisella lapsella jokin harrastus

-Suomen malli toteutettu oppilaille tehdyn kyselyn pohjalta. Suosittuna esim. parkour ja kokkikerho 

-toimintaa kehitetään koulujen kerhotoiminnan rinnalla

-02/2021 alkanut pilottivaihe; osa Lohjan kouluista mukana. Harjun alueelta Ojamon, Metsolan sekä Harjun koulu, muutama ryhmä myös Ojaniitun koululla

-tavoite saada kerhoja myös aamuun ja keskelle päivää -> koulujen lukujärjestykset raamittavat kerhoaikataulua, keskelle koulupäivää sijoittuvat kerhot käytännössä mahdoton järjestää

-syksyn 2021 hankehakemus tekeillä -> syksyllä toteutuvat kerhot laajenevat useammalle koululle -> eri yhdistykset/ seurat tarjoavat osaamistaan 

-rahoitus: hanke 70 %, oma rahoitus 30 %

-syksyllä 2021: kirjastot tulossa vahvemmin toimintaan mukaan, kuljetusoppilaiden huomioiminen, kerhopaletin laajeneminen useammalle koululle 

-yhteistyö lapsiperhetyön kanssa: miten tavoitetaan perheet, jolla ei ole asiakkuutta? -> -yhteistyö esim. koulun ja maahanmuuttajakoordinaattorin kanssa (luokanopettaja, kuraattori, perhetyö) -> poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen

-tulossa ohjausryhmäLiikkuva opiskelu-hanke 

-tavoitteena lisätä liikettä ja aktiivisuutta 2. asteen nuorille: LYLL, Virkby gymnasium, Luksia (Toivonkatu)

-kouluilla liikuntatiimit, myös opiskelijaedustus 2-5 opiskelijaa -> yksiköiden suunnitelmat 

-vähän liikkuvien aktivointia -> yhteistyössä Kisakallion kanssa koulun personal trainer (ravinto, liikunta, henkinen puoli) -> mainostettu Wilman kautta -> 40 hakijaa / 30 mukana -> 10 tapaamista 3-5 kk aikana

-mahdollinen jatko ensi lukuvuonna 

-pohdinnassa laajeneminen yläkoululaisiin, hyödynnetään Move -testejä -> tulokset käydään läpi terveydenhoitajan vastaanotolla -> Move -testien rytmitys -> Juha Koivuportaan osaamista voi hyödyntää Move -tulosten käsittelyynVoimaa varhaiskasvastukseen

-5-vuotiaiden lasten motoristen taitojen havainnointi -> toteutetaan yhteistyössä Kisakallion kanssa, hyödynnetään päiväkotien liikuntavastaavia

-vinkkejä move-testien tulosten perusteella varhaiskasvatukseen -> Juha Koivuportaan osaamista voi hyödyntää varhaiskasvatuksessa 


Liikkuva Lohja peda.net sivusto, jossa tietoa hankkeista ja vinkkejä liikkumisen lisäämiseen: https://peda.net/lohja/liikkuva-lohja


2. Monikulttuurinen Harjun alue 

-laajennettu hyvinvointiryhmä 12.1.2021: käsitelty alle kouluikäisten ja kouluikäisten monikulttuurinen S2 -tuki, verkostot ja muut tuen muodot. Alla linkki muistioon. 


https://peda.net/lohja/alueryhm%C3%A4t/harju2/am/halh12:file/download/34938c8f128201bdf79bb97e3422de11359bd803/Laajennettu%20hyvinvointiryhm%C3%A4%2012.1.2021%20%281%29.pdf


-miten monikulttuurisuus näkyy Harjun alueella: perheet / Heikki Kerkkänen


 • Heikki organisatorisesti aikuissosiaalityön alla, eli asiakkaan vastuutyöntekijä on aikuissosiaalityön puolella oleva sosiaalityöntekijä
 • Asiakkaaksi tulee Lohjan vastaanottamat pakolaistaustaiset henkilöt sekä muista kunnista itsenäisesti muuttaneet pakolaistaustaiset henkilöt
 • Tiivistä yhteistyötä muiden palvelualueiden kanssa
 • Asiakkaat vauvasta vaariin
 • Asiakkaalle tiedoksi kaikki kotoutumista tukevat palvelut
 • Suomen kielen oppiminen
 • Lohjalla tällä hetkellä noin 160 pakolaisstatuksella olevaa henkilöä, aktiivisessa asiakkuudessa noin 100 henkilöä
 • Tavoitteena, että henkilöt osaavat asioida itsenäisesti
 • perheet sijoittuvat asumaan sinne, mihin vuokra-asunto sijoittuu -> muutto painottuu alueittain 
 • Kouluikäisistä suurin osa käy Tytyrin koulun valmistavaa luokkaa, osa siirtynyt huoltajien toiveesta lähikouluun
 • vaikka perhe ei ole asiakkuudessa, voi silti olla yhteydessä yhteisen pohdinnan tiimoilta 
 • yhteiset hyödylliset hankkeet tietoon esim. Suomen malli, Liikkuva opiskelu (juha.koivuporras@lohja.fi)
 • maahanamuuttajatiimin sosiaalityöntekijä Jaana.goman@lohja.fi, p. 0443741252

https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/aikuis-ja-perhetyo/

3. Alueellisen hyvinvointityön jatko 

-alueiden koostama padlet alueellisen hyvinvointityön tulevaisuudesta 4. Neuropsykiatrinen valmennus ja IPC -menetelmä / Maarit Lindman 

-linkkejä ja esitteitä löytyy Harjun alueen pedanet -sivulta: 

https://peda.net/lohja/alueryhm%C3%A4t/harju2?session-tdid=185e38c2-039f-4bf0-9874-2739773d4ee6

Neuropsykiatrinen valmennus


-Lohjalla toimii Nepsy-verkosto, tähän kuuluu kaikki Nepsy-valmennuksen saaneet henkilöt. 

-toive saada lisää valmentajakoulutusta 
-Nuorille suunnattu nepsy: nousee asiakkuuksista, kotipaikkakunnalla ei ole merkitystä


-IPC = nuorten masennusten oireisiin kehitetty matalan kynnyksen menetelmä (koulutettuja Tuulia Soininen, Tiina Paakkola)


-Cool kids 7-13 -vuotiaille= ahdistushäiriön oireisiin kehitetty matalan kynnyksen menetelmä, rahoittajana Lastenklinikan kummit, HUS (koulutukseen lähdössä Tuulia Soininen, Tiina Paakkola)
5. Kirjaston terveiset

"Lukuliikettä perheisiin"-hankkeessa (Lohja, Porvoo, Karkkila) ollut satuviestiin liittyvät etävanhempainillat ke 14.4. ja to 15.4. 

 

"Lohja lukee! Lojo läser!"-hankkeessa tällä hetkellä mm. meneillään varhaiskasvatuksen ja kirjaston yhteistyön tiivistämiseksi kirjallisuus- ja kirjastovastaavien nimeäminen päiväkotiyksiköittäin. Tarkoituksena saada pysyviä vaikutuksia lukemisenedistämistyöhön. Kirjallisuus- ja kirjastovastaavien kanssa järjestettäisiin (etä)tapaamisia n. 4 kertaa vuodessa (myös hankkeen päättymisen jälkeen). Tapaamisissa mm. jaettaisiin vinkkejä ja ideoita lukemisenedistämistyöhön.

 

Näiden kahden edellä mainitun hankkeen yhteistyönä lähtenyt esitteet jakoon helmikuussa kaikille 2-vuotiaiden vanhemmille päiväkotien ja perhepäivähoitajien kautta (sekä suomeksi että ruotsiksi). Esitteessä "Taapero tykkää tarinoista" on tietoiskuja lukemisen tärkeydestä, kirjavinkkejä sekä tietoa kirjaston palveluista. Esitteen saatteeksi on tehty videot molemmilla kielillä, joita voi näyttää vasu-keskusteluissa lasten vanhempien kanssa, samalla kun esite annetaan. Videot löytyvät "Lohja lukee! Lojo läser!"-hankkeen sivuilta:

https://peda.net/lohja/lohja-lukee/vl/videot

 

Neuvoloiden kautta lähetenyt jo syksyllä jakoon vastaavat "Vauvasi rakastaa lukemista"-esitteet suomeksi ja ruotsiksi, jotka jaetaan yhdessä valtakunnallisen "Lukulahja lapselle"-kirjakassin kanssa. Yllä mainitulta sivustolta löytyy myös tähän esitteeseen liittyvä video (vain suomeksi). 

 

Kolmannessa lukemisenedistämishankkeessa "Lukuliikettä kuntiin" (24 kunnan Lukeva kunta-verkostohanke) on nyt mm. juuri mainostettu mahdollisuutta osallistua Suomen Palloliiton "Lue ja liiku Huuhkajat lentoon"-kampanjaan, johon varhaiskasvatus, esiopetus sekä 1.-3.-luokat voivat osallistua ilmoittautumalla mukaan 19.4. mennessä. Hankkeemme sivuilta löytyy lisätietoa:

https://www.lukuliiketta.fi/

 

Muuten: Kirjastot edelleen auki 15 min. pika-asioinnille (omatoimikirjastot kiinni) ja koulu- sekä päiväkotiryhmät voivat vierailla kirjastoissa vain aukioloaikojen ulkopuolella ottamalla yhteyttä etukäteen omaan lähikirjastoon. 
6. Seuraavat kokoukset
 • ti 11.5.2021 klo 14.30-16 Harjun hyvinvointiryhmä (IPC -jatkuu)
 •  ke 2.6.2021 klo 14.30-16 Harjun hyvinvointiryhmä (tehdään tulevan kauden vuosikello)

Alueryhmä 01.03.2019

Alueryhmä 01.03.2019

Paikka: Metsolan koulun kirjasto

Läsnä: Mirja Luodes, Sari Laaksonen, Tiina Paakkola-Seitaniemi, Riikka Sipilä, Linda Liukkonen, Annika Heiskanen (sos.nom. opisk.), Mika Sipponen, Hanna Viitaniemi-Levola, Satu-Kristiina Hautamäki, Sari Saarinen

 1. Lape-kyselyn läpikäyminen ja vastaaminen
 • Lape-ryhmästä tarvitaan lisää tietoa (esim. kuka edustaa tällä hetkellä)
 • aluejohtaja joka alueelta mukana
 • Lape-ryhmä tutustuu alueisiin
 • yhteiset teemat ja aiheet: tunnetaidot, ryhmävalmennus (tukea ryhmämuotoiseen toimintaan huoltajille), lapselle tuki koululle, psyk.polin yhteistyö, sos.toimen kanssa tehtävä yhteistyö
 • alueen yksilölliset teemat ja tarpeet: vanhempainvalmennus, yhteistyökumppaneiden jalkautuminen esim. vanhempainiltoihin, yhteistyö lastensuojelun kanssa (esim. lasten poissaolot), hankkeiden juurruttaminen, tietoa eri alueiden toiminnasta; pilottien ja kokeilujen jakaminen, yhteistyötä jo hankerahoitusten suunnitteluvaiheessa sekä niiden koordinoinnissa,
 • teemojen käsittely: työpaja / yhteistyöskentely alueella - omaa aluetta koskevat
 • alueen osaaminen ja tietotaito: check-lista,
 • alueen toimijat
 • alueen toimijat, jotka mukaan Lap-työhön: HUS,
 • terveiset Lape-ryhmälle: Lape-ryhmä näkyväksi ja tutuksi

Satu-Kristiina ja Sari vastasivat em. vastausten pohjalta Lape-kyselyyn.

 1. Aluetyön johtamisrakenne

Kävimme läpi aluejohtajien koordinaatioryhmälle esitellyn johtamiskaavion.

 1. Yhteisöllinen oppilashuolto
 • Opiskeluhuollon ajankohtaiset asiat / Satu-Kristiina esittelee materiaalin

Alueellinen oppilashuoltosuunnitelma, ennaltaehkäisevä työ alueellinen, joka

yksikössä toteutetaan teemoja kuka mitenkin.

Opiskeluhuollon yhteistyöryhmä tekee varsinaista suunnittelutyötä. Tämän ryhmän

edustaja Harjun alueella rehtori Anna Widenoja-Nurmi.

Eri työryhmien näkyvyyttä tarvitaan lisää.

Opiskeluhuolto on yhteisöllistä työtä ja tukea. Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö kuuluu

kaikille.

 • miten rakennetaan; yksiköiden osallistaminen suunnitteluun, toteutukseen sekä arviointiin?

- teemat alueittain, arviointi yksilöllistä

- viedään aluejohtajien koordinaatioryhmään

 • miten alueen yhteiset teemat nousevat suunnitelmaan?
  • kouluterveyskysely 5. lk:lle -> vastaukset vasta loppuvuodesta, onko käytettävyyttä?
  • yläkoulu: kiusaamisen vastainen toiminta
  • move-testien tulokset; lasten liikkuminen
  • Harjun alueen palvelukysely; perheiden hyvinvointi
  • yläkoululla OPH:n kysely; kerhotoiminta
 • osallistujat; ydinryhmä vai jotain muuta? Huoltajat, lapset / oppilaat huomioiminen
  • perheneuvolan, lasten psyk.polin mukanaolo (Kristiina Janhunen),
  • vaka: päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, neuvolaterveydenhoitaja
  • po: rehtori, erityisopettaja
  • kuraattori, psykologi, kouluterveydenhoitaja
  • srk
  • nuorisotyö
  • lapsiperheiden sosiaaipalvelut
  • puuttuu: poliisi, opinto-ohjaaja, yläkoulun erityisopettaja, huoltajat, opiskelijat, liikuntatoimen edustus, kulttuuritoimi, aamu- ja iltapäivätoiminta, muut koulutusasteet, Mannerheimin lastensuojeluliitto, vanhempainyhdistykset
 • asiantuntijuudet; mitä osaamista tulee olla?
 • miten tiedonkeruu hoidetaan, alueen ilmiöt ryhmään tiedoksi, vuosikellon laatiminen
 • tavoitteena, että uusi yhteisöllisen oppilashuollon toiminta voisi käynnistyä ensi syksynä
 • alueellisen opiskelijahuollon esittely yksiköissä
 1. SIB

Odotetaan lisätietoa asiasta.

 1. Muuta ajankohtaista

Kohti koulua! Linda esitteli ohjelmaa.

Tukea pienen koululaisen arkeen siirtymävaiheessa.

Vihdin Lape-hankkeen ketterän kokeilun pohjalta Lohjan malliksi.

Perehdytykset henkilöstölle viikolla 9 ja 10.

Esiopetuksen vanhempainillassa esitellään malli huoltajille kevään aikana.

Esiopetuksessa askeleet 1-5; lapset ja huoltajat yhteistyössä.

Periaatteena vanhemmuuden tukeminen ja perheen huomioiminen sekä positiivinen

ja kannustava vuorovaikutus.

Tavoitteet:

 • Jäsentää elämänhallintaa, vanhempainvalmennus
 • Ruohonjuuriasioita, strategioita, verkostoja
 • Lapsen vastuun oppimista (Wilmasta huolimatta)
 • Naapuriapu, aamurutiinit, kotona oleminen
 • Mistä apua tarvittaessa?
 • Puheeksiottaminen, työyhteisössä, kotona, lapsi-aikuinen, aikuinen-aikuinen, (varhaisen) vuorovaikutuksen tukeminen
 • Jatkuvuutta, pysyvyyttä, askelia myös koulun puolella

Teemat:

 • Omasta repusta ja kotitehtävästä huolehtiminen
 • Kaveritaidot
 • Aamurutiinit kotona
 • Avain ja ovi
 • Koulumatka
 • kesäloma
 • Kaveritaidot
 • Koululaisen päivärytmi (Aamurutiinit kotona, läksyt, iltapäivä…)
 • Puhelin, käyttö, missä, miten, koska, ruutuaika, ajankäyttö
 • Avoin teema tarpeen mukaan
 1. Vanhemmuusvalmennus Lohjalla

 Pilottiryhmät (4 kpl) toteutetaan huhtikuun aikana Ojaniitun ja Gunnarlan

 päiväkodeissa.

   - mitä kautta tavoitetaan ne perheet, joiden lapset eivät ole varhaiskasvatuksessa,

 seurakunta, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, neuvola, perhepäivähoito  

 (kunnalliset ja yksityiset)

 1. Seuraava alueryhmä (laajennettu) pe 12.04.2019 klo 12-14 Harjulan Dixissä

Laajennettu alueryhmä 01.02.2019

Laajennettu alueryhmä 01.02.2019 klo 12-14 Harjula

Kutsutut: Tuulia Soininen, Tiina Paakkola-Seitaniemi, Riikka Sipilä, Teija Forsman, Heidi Kyttälä, Olavi Turpeinen, Liisa Nielsen, Mika Sipponen, Jaana Törnqvist, Mirja Luodes, Sari Saarinen, Satu-Kristiina Hautamäki, Hanna Viitaniemi-Levola, Päivi Salo, Sari Laaksonen, Anna Widenoja-Nurmi, Pirjo-Riitta Hoberg, Jaana Törnqvist, Melina Aremaa, Kalle Ryökäs, Toni Ojala, Anita Lindevall, erityisopettaja, Taru Rahkama, Riitta Luhtala, alueen vanhempainyhdistykset (Carita Sinisalo, Satu Pasanen), Linda Liukkonen

Läsnä:

Taru Rahkama, Olavi Turpeinen, Heidi Kyttälä, Anita Lindevall, Sari Laaksonen, Anna Widenoja-Nurmi, Liisa Nielsen, Linda Liukkonen, Riikka Sipilä, Tuulia Soininen, Pirjo-Riitta Hoberg, Melina Aremaa, Riitta Luhtala, Lotta Säde, Satu-Kristiina Hautamäki, Sari Saarinen

 1. Esittelyt
 1. Katsaus syksyyn

-tiedottamisen kanavat

*Pedanet Lohja

*Instagram @hyvänmielenharju

-Harjun alueen kärkiteemat

*ydinryhmän tapaamiset kevät 2019

pe 1.3. klo 13-14.30

pe 10.5. klo 13-14.30

* laajennetun alueryhmän tapaamiset kevät 2019

pe 1.2. klo 12-14 Harjula

pe 12.4. klo 12-14 Harjula

*alueellisen yhteisöllisen oppilashuollon toiminnan kehittäminen -> kaupungin yhteinen linjaus, tavoitteena mm. päällekkäisen työn poistaminen

-Hyvinvointialan johtajan terveiset: aluetyö on alussa, yhteistyöllä tavoite tehostaa alueen lapsiperheiden saamaa palvelua

*tuen malli, tuen valikon työstäminen

 • onko nimi tuen valikko, voisiko olla tsekkauslista?
 • selvitetään voisiko Harjun alue toimia listan pilotoijana

*kontakti alueen harrasteryhmiin ja toimijoihin, jotta saadaan alueen  toimintoja näkyviin pedanet-sivuilla

 • infoa lapsiin ja nuoriin kohdistuvista palveluista, tapahtumista jne,

näkyville Pedanetiin -> lähetetään Satu-Kristiinalle ja Sarille

 • pyydetään koulujen vanhempainyhdistykseltä toimijoiden s-postilista

 * perheiden toimintakalenteri, perhekeskus -> lisätään linkki alueryhmän  

 Pedanet-sivulle

*maksuttomat toimintamallit: toimijoiden jalkauttaminen yksiköihin ja yhteistyön tehostaminen

*alueen toimijoiden yhteystiedot on päivitetty, löytyvät Pedanetista

*alueen asiat esille yhteisöllisessä oppilashuollossa ja eri tiimeissä,  

-> ydinryhmäläisten vastuulla asioiden vieminen omalle sektorille

 1. Kysely Harjun alueen lapsiperheille alueen palveluista

*kysely toteutettiin 28.11.-16.12.2018 (joulumyyjäiset, Wilma, Pedanet)

*267 vastaajaa

*vastaukset toimialoittain -> toimialan kommentit

Neuvolan kommentit

-Aurlahden neuvolassa ollut paljon muutoksia, alueita jaettu, resurssia tiukennettu -> terveydenhoitajan vaihtuvuus on tiedostettu

-ryhmäneuvolan ajankohtaa on muokattu Lapen myötä -> vanhemmuusvalmennus ja 6 kk tarkistukset pyritty yhdistämään

-soittoaikojen puhelinpalvelut on keskitetty kesäaikoina klo 8-14-> saanut hyvää palautetta -> pohdinnassa kokeilun kaltainen keskitetty puhelinaika, mutta toisaalta asiakkaat kokevat arvokkaana myös kontaktoitumisen omaan terveydenhoitajaan. Myös sähköpostikontaktoituminen on käytössä. Osittainen nettiajanvaraus selvityksessä.

Anita kertoi avoneuvolapalveluista

 • toimii ilman ajanvarausta lyhyissä asioissa (lapsen näkö, kuulo, pituus, paino)
 • Aurlahdessa (2 x / vko), Mäntynummella ja Virkkalassa tällä hetkellä
 • antaa hieman aikaa ikäkausitarkastuksiin

Varhaiskasvatuksen kommentit

 • palautetta aukioloaikojen riittämättömyydestä -> kiinnitettävä huomiota siihen, miten yksikön aukioloajoista informoidaan
 • vuorohoito sekä avoin päiväkoti puuttuu alueelta
 • henkilökunnan vaihtuvuus koettiin huonoksi
 • huolehditaan riittävästä tiedonkulusta henkilöstön välillä jotta perheet saavat tietää lapsen päivän kulusta
 • mahdollinen ryhmäkokojen kasvu huolettaa

Perusopetuksen kommentit

 • vanhempainillat koettiin hyödyllisiksi, toivotaan luokkakohtaisia vanhempainiltoja, teemailtoja
 • Ojamon koulun väistössä olevien luokkien oppilaille ja huoltajille sekä henkilöstölle on tehty kysely koskien väistöjen kokemuksista
 • toivotaan toiminnallisuutta, enemmän valinnaisuutta (kielet)
 • toivotaan terveelliset ja turvalliset tilat, oppimisympäristöt viihtyisämmiksi
 • kouluarkeen toivottiin toisaalta “tavanomaisia kouluviikkoja” ja toisaalta teemaviikkoja
 • pienluokkia toivotaan joka kouluun

Tulokset eivät ole yllättäviä, on asioita, joihin ei koulukohtaisesti voida vaikuttaa (esim. avustajien, pienryhmien määrä, valinnaisuuden mahdollisuudet).

Uusi tuntikehysjärjestelmä pohdituttaa. Resurssit ovat aikaisempaa niukemmat; jakotunteja vähemmän, ryhmäkoot suuremmat.

Pienessä yksikössä vaikutus näkyy välittömästi, isossa koulussa vaikutus ei näy heti ulospäin (vaikka vaikutus opetuksen laatuun välitön).

Kouluterveydenhuollon kommentit

 • tyytyväisyys palveluihin; arvosanan 8-10 antanut  n. 75%
 • oppilashuoltoryhmän  “kieli” ei ole avautunut kaikille

Kysymys esitetty numeraalisesti: arvosanat hyviä, kouluterveydenhuolto koetaan hyväksi. Epäkohdat tai kehitettävät asiat eivät ole nousseet esiin - ei avoimia kysymysten vaihtoehtoa.

Nuorisotyön kommentit

 • tiedotusta toivotaan Wilman kautta, etenkin huoltajilta tuli tätä toivetta
 • nuoret seuraavat instagramia, snapchatia
 • haasteena tiedotuksen elävyys ja ajankohtaisuus

Kirjaston kommentit

 • pääkirjaston rooli vahva
 • Ojaniitussa suppea valikoima aikuisille
 • toivottiin M:nummen itsepalvelukirjaston toimintamalli esim. Ojaniittuun, lisää aukioloaikoja -> Ojaniitussa ei voida ottaa käyttöön Mäntynummen toimintamallia tilaratkaisujen vuoksi. Aukioloajat rajalliset johtuen siitä, että Ojaniitun kirjasto pidetään avoinna talon avustajaresurssin voimin.
 • pääkirjaston kahvilan ja kirjaston aukioloaikojen laajentamista toivottiin pe + la sekä aamuisin jo ennen klo 8.00.
 • henkilökunta 10+
 • maker-tiloja, robotiikan välineet, 3d-tulostaminen, yhteistyö nuorisotyön kanssa?
 • toivotaan yhteistyötä yläkoulun kanssa
 • toivotaan opastusta musiikin ja videoiden editoimiseen

Pääkirjasto ollut aikaisemmin avoinna perjantaisin klo 20, syksystä vuodenvaihteeseen ollut supistetumpi aukiolo kokeiluna, jatkuu edelleen.

Ojamon monitoimijataloon on suunnitteilla omatoimikirjasto.

Kirjasto pyrkii kehittämään toimintaa jatkuvasti saatujen palautteiden pohjalta.

Asiakkaat eivät selvästi tiedä olemassa olevia palveluita - miten saadaan tietoon?

Tiedotusta ja markkinointia - mitä kautta, mikä tavoittaa asiakkaat?

Kirjastolle ollaan laatimassa viestintästrategiaa.

Alueen lapsiperheiden hyvinvoinnissa huolettaa

 • toimeentulo
 • jaksaminen
 • myöhäiset kotiintuloajat
 • eriarvoisuus koulunkäynnissä
 • alueen huumekauppa, päihteet
 • yksinäisyys, kiusaaminen, ilkivalta
 • koulualue Gunnarlan osalta
 • matalan kynnyksen palveluita toivotaan enemmän
 • toimeentulo; sekä henkinen että taloudellinen
 • nuorison oma tila, kokoontumispaikat puuttuvat
 • lasten pahoinvointi, empatiakyvyn puute
 • tunne-elämän pulmat, rajattomuus
 • uravanhemmat, perheen yhteinen aika vähäistä

Alueelle toivotaan koko perheen yhteisiä tapahtumia ja toimintoja, matalan kynnyksen palveluita, varhaista tukea.

Ojamolla aktiivista srk:n toimintaa, nuoret eivät sitä käytä.

Avoimia neuvola- ja päiväkotipalveluja alueelle.

Haasteet tunnistettu alueella.

Lasten- ja perheiden sosiaalipalvelut; palveluita ei mainosteta, asiakkaita ohjataan ottamaan yhteyttä päivystysnumeroon. Yhteystiedot olisi hyvä olla esillä esim. koulujen sivuilla.

Koululaisten aamuhoitoa ei ole tarjolla.

Metsola tarjosi keväälle 2019 aamukerhoja, kysyntä oli todella vähäistä. Toiminnan aloittaminen syyslukukaudella saattaisi lisätä kysyntää. Kerhomäärärahojen puitteissa kokeilu pyritään toteuttamaan syksyllä 2019.

Alueen lapsiperheiden sosiaalipalveluiden työntekijät mukaan vanhempainiltoihin ensi syksylle.

Kyselyn tulosten julkistaminen

 • kyselyn vastauksista työstetään yhteenveto ja se jaetaan Facebookissa, paikallislehdessä, tiedoksi esimiehille
 • asioita on hyvä käydä läpi alueen työyksiköissä, vanhempainilloissa
 • mitä kyselyn tuloksien perusteella tehdään? -> alueryhmä ottaa huomioon nämä toiminnassaan Harjun alueen kehittämisessä
 1. Muuta ajankohtaista

Alueellisen verkostotyön kehittäminen: tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, oppisopimuskoulutus 2-vaihe alkamassa tänä keväänä.

Harjun alueelle neljä paikkaa, osallistujat valittu; Linda Liukkonen, Olavi Turpeinen, Riikka Sipilä, Tiina Paakkola-Seitaniemi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä