Mainosvideo-kurssi

Mainosvideon Ideointi, käsikirjoittaminen ja kuvakäsikirjoitus

Synopsis

Ennen elokuvan käsikirjoittamista laaditaan synopsis, hahmotelma elokuvan sisällöstä. Synopsiksen avulla selviää elokuvan lähestymistapa, idea, rakenne, tyylilaji ja tapahtumasarja. Synopsiksen tekemiseksi perustetaan pieni aivoriihiryhmä. Ryhmä valitsee oman ryhmäsivunsa, jossa olevaan ryhmämuistioon aletaan kerätä ideoita ja kirjoittaa niitä yhtäaikaa samaan muistioon. Muistioon kertyneistä ideoista voidaan koota käsitekartta. Ryhmä voi myös toimia siten, että ideoidaan kuvia piirtäen elokuvan tiloja, hahmoja, tapahtumia tai tunnelmia paperille.


Kuvakäsikirjoitus

Kuvakäsikirjoitus eli storyboard tehdään siksi, että pystyttäisiin yhdessä suunnittelemaan, miten eri kohtaukset hahmotellaan visuaalisesti. Kuvakäsikirjoituksesta selviää, millaista kuvakieltä elokuvassa aiotaan käyttää. Kohtaus jaetaan otoksiksi, ja jokaisesta otoksesta piirretään yksi kuva, josta ilmenevät kuvakoot, kuvakulmat, kameran liikkeet sekä esiintyjien asemat ja liikkeet. Otoksesta piirretään tv-ruudun muotoinen kuva ja kuvan viereen voidaan kirjoittaa tapahtumat ja mahdolliset ääniefektit, repliikit tai muut huomautukset. Voidaan käyttää myös kolmepalstaista kaavaketta, jolloin kuvat piirretään vasemmalle, seuraavaan sarakkeeseen kirjoitetaan kameran käyttöön liittyvät seikat ja oikealle äänet, repliikit ja huomautukset. Kuvakäsikirjoituspohjia


Ideoinnista ja synopsiksesta kuvakäsikirjoitukseksi - storyboardin aakkosia

Videotuotannon perusteet