Aikamatka elokuvaan

Elokuva-arvosteluni

Otsikko (laadi viimeiseksi)
1. Kerro perustiedot elokuvasta: elokuvan nimi, ohjaaja, ilmestymisvuosi, perustuuko elokuva johonkin kirjaan.
2. Aihe ja juoni lyhyesti.
3. Esittele miljöötä eli tapahtumapaikkoja ja -aikaa.
4. Ketkä ovat keskeisimmät henkilöt/hahmot. Kuvaile heitä.
5. Elokuvan teema. Mistä kertoo?
6. Kirjoita nasakka elokuva-arvostelu, missä ohjaaja on onnistunut ja missä ei?
7. Kirjoita otsikko arvostelullesi.

Vinkki käy elokuvapolku.kavi.fi sivustolla.

Kirjoita katsotuista leffoista elokuva-arvostelut omille pedanet sivuillesi.