YHTEISKUNTAOPPI

Yhteiskuntaopin kertaus 21.3.2017

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. VALITSE OIKEA VAIHTOEHTO
a. oikeusvaltiob. esitutkinta
c. hovioikeus
d. syyttäjäOpen kommentit:2. Laita seuraavat oikeusistuimet oikeaan järjestykseen alemmasta ylempään
korkein oikeus, hovioikeus, käräjäoikeus


Open kommentit:3. Mikä on seuraavien käsitteiden vastakohta

a. syyllinen

b. ehdollinen tuomio

c. syyntakeeton

d. julkinen

Open kommentit:4. Mainitse kolme asiaa, jotka voivat olla rangaistusta lieventäviä seikkoja.


Open kommentit:5. Mainitse kolme asiaa, jotka voivat olla rangaistusta koventavia seikkoja.


Open kommentit:6. Onko väite tosi (T) vai epätosi (ET)

a. Päihteiden käyttö ei poista teon rangaistavuutta.

b. Kantaja on henkilö, joka haluaa haastaa toisen henkilön oikeuteen vastaamaan.

c. Suomi ei ole oikeusvaltio.

d. Laki määrää kunkin rangaistuksen ylä- ja alarajan.

e. Rangaistuksen alaraja on 18 vuotta.

Open kommentit:7. Mitä pakkokeinoja poliisi voi käyttää rikoksesta epäiltyä henkilöä kohtaan.


Open kommentit:8. Mitä sellaista uutta opit tässä jaksossa, mikä on hyödyllistä sinulle tulevassa elämässäsi.


TARKISTA VIELÄ VASTAUKSESI JA NIIDEN OIKEINKIRJOITUS ENNEN LÄHETTÄMISTÄ!

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Yhteiskuntaopin koe 12.5.2016

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

YHTEISKUNTAOPIN KOE 12.5.2016
1. Valitse oikea vaihtoehto
a. Kartelli
hintasopimus
pankkilaina
kuluttaminen

b. Bruttopalkka
verojen jälkeen käteen jäävä palkka
ennen veroja oleva palkka
pankkikortti

c. Konkurssi
viivästyskorko
yrityksen varat otetaan velkojien haltuun
inflaatio


d. Viivästyskorko
korko, joka maksetaan laskun eräpäivän jälkeen
pankin maksama talletuskorko
pikaluotto

e. Vakuus
deflaatio
asuntolaina
pankin myöntämälle luotolle pantti

Open kommentit:


2. Mitä kaikenlaisia menoja yrityksellä on?

Open kommentit:


3. Millaisiin yllättäviin menoihin rahan säästämisellä on hyvä varautua?

Open kommentit:


4. Millä kaikilla eri tavoilla voi maksaa ostoksensa?

Open kommentit:


5. Pitääkö ottamansa laina aina maksaa takaisin? Perustele vastauksesi.

Open kommentit:


6. Mikä on sinusta tärkein asia, jonka opit tämän jakson aikana?

Open kommentit:


TARKISTA VIELÄ VASTAUKSESI ENNEN LÄHETTÄMISTÄ!Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Yhteiskuntaopin kertaus 3.3.2016

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Valitse oikea vaihtoehto.
Eduskuntavaalit järjestetään
a. joka toinen vuosi
b. joka neljäs vuosi
c. joka kuudes vuosi

Eduskuntaan valitaan vapailla vaaleilla eri puolueiden asettamista ehdokkaista
a. 100 kansanedustajaa
b. 200 kansanedustajaa
c. 150 kansanedustajaa

Vaaleissa saa äänestää, kun on täyttänyt
a. 18 vuotta
b. 16 vuotta
c. 20 vuotta

Hallitus muodostuu
a. pääministeristä ja eri alojen ministereistä
b. presidentistä ja pääministeristä
c. kansanedustajista ja pääministeristä

Presidentti valitaan suoralla kansanvaalilla
a. joka kolmas vuosi
b. joka kymmenes vuosi
c. joka kuudes vuosi

Suomen nykyinen pääministeri on
a. Aleksander Stubb
b. Juha Sipilä
c. Timo Soini

2. Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia 18 vuoden ikä tuo tullessaan?


3. Mitä eri väestöryhmiä Suomessa asuu?


4. Mitä tarkoittaa rekisteröity parisuhde?


5. Onko seuraava väittämä tosi (T) vai epätosi (ET).
a. Kihloihin täytyy mennä aina ennen avioliittoa.


b. Alle 18-vuotias saa mennä avioliittoon vain oikeusministeriön ja huoltajan luvalla.


c. Ennen avioliiton solmimista tehdään avioesteiden tutkinta.


d. Avioeroa haetaan käräjäoikeudelta.


c. Avioliitto solmitaan aina kirkollisin menoin papin johdolla.


d. Oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että lapsi saa seitsemästä ikävuodesta lähtien peruskoulua vastaavat tiedot ja taidot.


e. Tehdystä rikoksesta saa rangaistuksen vasta silloin, kun henkilö täyttää 20 vuotta.


f. Kaikkien miesten on pakko mennä armeijaan.


6. Minkä itsellesi uuden asian opit tämän jakson aikana? Mitä et ole aikaisemmin tiennyt?Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake