HISTORIA

YHTEISKUNTAOPIN KOE 17.1.2017

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Valitse oikea vaihtoehto

a. Progressiivinen vero on

b. Välitön vero on

c. Tasavero tarkoittaa, että

d. Alkoholivero on
e. Bruttotulot ovat
Open kommentit


2. Ketkä kaikki tahot maksavat veroja?

Open kommentit


3. Luettele ainakin viisi asiaa, mihin verotuloja käytetään.

Open kommentit


4. Milloin kirkollisveroa joutuu maksamaan?

Open kommentit


5. Mitä tärkeää opit tässä jaksossa?


Open kommentit

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

HISTORIAN KOE 3.11.2016

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

HISTORIAN KOE 3.11.2016
1. Neuvostotasavalloissa käynnistyi Jeltsinin tukemana halu itsenäistyä. Mitkä tahot Neuvostoliitossa jarruttivat itsenäistymispyrkimyksiä?


2. Miten vuoden 1991 vallankaappausyritys päättyi?3. Miten Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen sen kansallislipulle kävi?


4. Miksi entistä Neuvostoliiton suurinta aluetta alettiin kutsua sen itsenäistymisen jälkeen?


5. Mitkä ovat Baltian maita?


6. Milloin Baltian maat liitettiin osaksi Neuvostoliittoa ja minkä hallitsijan toimesta?


7. Mitä tarkoittaa perestroika?


8. Mitä tarkoittaa glasnost?9. Milloin alkoi Baltian maissa halu itsenäistyä ja mihin asiaan halu itsenäistyä liittyi ihan alkuvaiheessa?


10. Miten vuonna 1986 tapahtunut Tsernobylin ydinvoimaonnettomuus liittyi Baltian maiden itsenäistymispyrkimyksiin?


11. Milloin Baltian maat itsenäistyivät lopullisesti?
Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Suomen historian kertaus, jakso 1

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Minkä valtion vallan alle Suomi kuului vuosina 1150-1809?


2. Vuonna 1801 Venäjän hallitsijaksi tuli keisari Aleksanteri I. Tuolloin Venäjä halusi valloittaa Suomen Ruotsilta ja hyökkäsi rajan yli Suomeen. Tällöin syttyi sota, jota kutsuttiin nimellä Suomen sota (1808-1809). Ruotsi-Suomi hävisi tämän sodan ja venäläisten valloitus onnistui.

Milloin Suomi liitettiin Venäjään?

3. Mistä kaupungista tuli tuolloin Suomen pääkaupunki?4. Vuonna 1894 Venäjän hallitsijaksi tuli Nikolai II. Hänen aikanaan venäläiset halusivat liittää Suomen entistä kiinteämmin osaksi Venäjän valtakuntaa. Tätä ajanjaksoa kutsuttiin sortokaudeksi (1899-1917).
Etsi netistä, miten sortokaudet vaikuttivat suomalaisten elämään.5. Ensimmäinen maailmansota oli syttynyt Euroopassa vuonna 1914. Suomessa halu itsenäiseksi valtioksi voimistui. Suomalaiset jakaantuivat kahtia, koska he olivat eri mieltä siitä millainen itsenäisen Suomen tulisi olla. Työväestö perusti punakaartin. Porvaristo kokosi omia aseellisia joukkoja, josta syntyi valkokaarti. Näin Suomi jakautui punaisiin ja valkoisiin.
Miksi tätä tilannetta Suomessa kutsuttiin?


Kansalaissodassa taistelivat keskenään ja .

6. Milloin Suomi julistautui itsenäiseksi valtioksi?


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Suomen historian kertaus, jakso 2

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Suomi julistautui itsenäiseksi maaksi 6. joulukuuta vuonna 1917.
Kuinka pitkään Suomi on ollut itsenäinen valtio?


2. Itsenäisyydestä huolimatta Suomessa oli sekavat olot. Maassa oli venäläisiä sotilaita ja punaiset ja valkoiset kahinoivat keskenään. Nämä erimielisyydet johtivat kansalaissotaan (sisällissotaan), jossa suomen punaiset ja valkoiset taistelivat keskenään. Valkoisten puolella taistelivat Saksasta palanneet jääkärit ja joukko saksalaisia sotilaita. Valkoisen armeijan päällikkönä oli Carl Gustaf Mannerheim. Venäjä tuki suomalaisia punaisia pääosin luovuttamalla punakaarteille aseita. Kansalaissodan taistelut olivat verisiä ja niissä kuoli 30 000 suomalaista. Katkera ja suomalaisia hajottava kansalaissota päättyi valkoisten voittoon.

3. Kansalaissodan jälkeen alkoi itsenäisen Suomen rakentaminen. Suomesta tuli tasavalta.
Selvitä, mitä tarkoittaa tasavalta.

Kenestä tuli Suomen ensimmäinen presidentti?


4. Saksan johtajaksi nousi , joka halusi laajentaa Saksan aluetta ja rakentaa maasta vahvan ja suuren valtion. Saksa hyökkäsi Puolaan syyskuussa 1939. Näin alkoi toinen maailmansota.
Milloin toinen maailmansota käytiin?


5. Neuvostoliitto halusi Suomelta maa-alueita, jotta se voisi järjestää oman puolustuksensa paremmin toisen maailmansodan syttyessä. Suomi ei suostunut vaatimuksiin ja näin syttyi sota Suomen ja Neuvostoliiton välille vuonna 1939. Sota alkoi marraskuussa ja kesti koko talven.
Miksi tätä sotaa kutsutaan?


6. Suomi hävisi sodan, vaikka suomalaiset sotilaat puolustautuivatkin urheasti suurta neuvostoarmeijaa vastaan. Suomi joutui luovuttamaan maa-alueita Neuvostoliitolle. Kuitenkin Suomi säilyi itsenäisenä maana.
Selvitä, mitä maa-alueita Suomi joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle talvisodan häviämisen seurauksena.


7. Suomessa talvisota oli ohi, mutta muualla maailmassa jatkui toinen maailmansota. Tätä rauhan aikaa kutsuttiin Suomessa välirauhaksi.
Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon ja suomalaiset tukivat Saksaa. Näin Suomi joutui uuteen sotaan Neuvostoliiton kanssa vuonna 1941.
Miksi tätä sotaa kutsutaan?


8. Suomi valtasi takaisin talvisodassa menettämiään alueita. Kuitenkin Suomi hävisi jatkosadan ja rauha solmittiin vuonna 1944. Rauhanehdot olivat raskaat. Suomi joutui luopumaan isoista maa-alueista ja maksamaan Neuvostoliitolle sotakorvauksia. Tämänkin sodan jälkeen Suomi säilyi itsenäisenä maana.
Mistä maa-alueista Suomi joutui luopumaan jatkosodan jälkeen?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Historian koe 29.9.2015

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

KYLMÄ SOTAA JAKAA MAAILMAN

1. Kylmän sodan aikakausi oli vuosina.
2. Kylmän sodan pääasiallisimpia osapuolia olivat ja .


3. Mistä asioista nämä valtiot kilpailivat keskenään? Kirjoita vähintään kaksi asiaa.


4. Mihin maahan rakennettiin Berliinin muuri kylmän sodan merkiksi?
5. Mihin puolustusliittoon Itä- Saksa kuului kylmän sodan aikana?


6. Mihin puolustusliittoon kuului puolestaan Länsi-Saksa?


7. Pitääkö seuraavat tekstit paikkansa vai ei?
Etelä-Korean ja Pohjois-Korean välinen rajalinja on edelleen kriisialtis alue ja siellä tapahtuvista rajaselkkauksista kuulemme nykyäänkin lähes viikoittain. Pohjois-Koreassa vallitsee edelleen diktatuuri. Siellä käyttää valtaa Kim Jong- un.


Kuuban kriisi alkoi vuonna 2000 maailman kahden supervallan, Saksan ja Neuvostoliiton, välillä. Syynä kriisiin oli se, että Neuvostoliitto rakensi salaa ohjusasemia Kuubaan ja Saksa sai tietää tästä hankkeesta.9. Mitä tarkoittaa kuuma linja?


10. Vietnamin sota kesti
11. Kuka hävisi Vietnamin sodan?


12. Mitä sinulle jäi mieleen Afganistanin sodasta?


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake