FYSIIKKA

KEMIAN KOE 5.5.2017

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Ovatko seuraavat väittämät tosia (T) vai epätosia (ET).

a. Pajunkuori sisältää salisyylihappoa eli samaa lääkeainetta, jota nykyään käytetään jalostetussa muodossa aspiriinina.

b. Zeoliitti ei sovi ulkoiluvaatteille, koska tukkii hengittävien kalvojen ja kuitujen huokosia.

c. Lääkeaine vaatii aina käyttöluvan, ja lääkkeitä saa Suomessa myydä vain apteekissa.

d. Alle 7 Ph arvon omaava seos on emäksinen.

e. Aikaisemmin pesuaineena käytettiin pääasiassa eläin- ja kasvirasvoista keitettyä saippuaa.

f. Antibioottien teho perustuu siihen, että ne tuhoavat bakteerien tumaa , jolloin bakteeri kuolee.

g. Lääkkeet jaetaan nykyisin happamiin ja biologisiin lääkkeisiin.

Open kommentit:2. Mainitse neljä asiaa, joita tulee olla kosmeettisten aineiden pakkausmerkinnöissä.


Open kommentit:3. Mitkä seikat vaikuttavat lääkkeiden tehoon?


Open kommentit:4. Miten vanhentuneet tai ylimääräiset lääkkeet tulisi poistaa käytöstä.


Open kommentit:5. Miten toimisit, jos joku läheisistäsi olisi ottanut yliannoksen lääkkeitä?Open kommentit:


TARKISTA VIELÄ VASTAUKSESI JA OIKEINKIRJOITUKSESI ENNEN LÄHETTÄMISTÄ!

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Fysiikan kertaus 17.3.2017

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Ovatko seuraavat väittämät tosia (T) vai epätosia (ET)

a. Näen esineet, jos ne heijastavat jonkin valonlähteen lähettämää valoa.


b. Valon nopeus on 300 kilometriä sekunnissa.


c. Sydänvarjoon ei pääse yhtään valoa.


d. Kuu heijastaa auringon säteilemää valoa.


e. Valovirran yksikkö on luksi.


f. Auringonpaisteen valaistusvoimakkuus on 100 000 luksia.


g. Peilikuvaa ei muodostu ikkunaan, jos ulkona on pimeämpää kuin huoneen sisällä.


h. Valonsäteen tulo- ja heijastuskulma ovat yhtä suuria.


i. Kovera peili hajottaa siihen saapuvat valonsäteet.


j. Valo heijastuu epätasaisesta pinnasta paremmin kuin tasaisesta pinnasta.


Open kommentit:


2. Miksi vesilasissa oleva pilli näyttää taittuvan?


Open kommentit:


3. Selitä, mitä tarkoittaa kangastus.


Open kommentit:


4. Miten silmän kaukotaitteisuus korjataan laseilla?


Open kommentit:


5. Selitä, miten sateenkaari syntyy.


Open kommentit:


TARKISTA VIELÄ KAIKKI VASTAUKSESI ENNEN LÄHETTÄMISTÄ. TARKISTA MYÖS VASTAUSTESI OIKEINKIRJOITUS!

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Fysiikan koe perjantaina 26.2.2016

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Fysiikan koe 26.2.2016


1. Valitse oikea vaihtoehto
Ihmisen kuuloalue on
a. 20 – 50 Hz
b. 20 – 20 000 Hz
c. 2000 – 20000 Hz


Ääni heijastuu
a. parhaiten kovasta pinnasta
b. parhaiten pehmeästä pinnasta
c. yhtä hyvin kovasta ja pehmeästä pinnasta

Melu on
a. musiikkia
b. voimakasta, häiritsevää ja epämiellyttävää ääntä
c. hiljaista ääntä

Kitaran kaikukopan tehtävänä on
a. heikentää ääntä
b. vahvistaa ääntä
c. estää soittimen ääni

Puhallinsoittimissa (esimerkiksi nokkahuilussa) äänen saa aikaan
a. kalvo
b. kieli
c. ilmapatsas

Ilman kuulosuojaimia työskenneltäessä työpaikan melutason on oltava
a. yli 120 desibeliä
b. alle 85 desibeliä
c. noin 30 desibeliä


2. Fysiikka on kokeellinen luonnontiede, joka tutkii ainetta, energiaa ja luonnonlakeja. Monet keksinnöt ovat vaatineet paljon fysiikan osaamista. Mainitse kolme mieleesi tulevaa keksintöä, joihin on tarvittu fysiikan tietoja.


3. Värähdysliike on jaksollista liikettä. Esimerkiksi seinäkellon heilurin liike, soittimen kielen värähtely ja sydämen syke ovat värähdysliikettä.
Värähtelynopeuden yksikkö on hertsi (Hz). Se ilmaisee, kuinka monta värähdystä tapahtuu yhden sekunnin aikana.
Jousen värähtelytaajuus on 4 Hz. Mitä se tarkoittaa?


4. Värähtelijä synnyttää aaltoliikkeen. Aaltoliike voidaan jakaa kahteen erilaiseen liikkeeseen. Mihin kahteen lajiin aaltoliike jaetaan?


5. Mitä aaltoliike kuljettaa aina mukanaan? Mieti esimerkiksi tsunamin aikaan saamia aaltoja.


6. Ääni etenee aaltoliikkeenä. Äänen syntyyn tarvitaan kolme asiaa. Mitä ne ovat?


7. Ääni etenee eri tavoin eri aineissa. Äänen nopeus (= kuinka monta metriä ääni etenee yhden sekunnin aikana) vaihtelee. Ääni etenee yleensä sitä nopeammin, mitä tiiviimpää aine on. Onko seuraava väittämä tosi (= T) vai epätosi (= ET).
a. Ääni etenee ilmassa nopeammin kuin raudassa.
b. Ääni etenee vedessä hitaammin kuin ilmassa.


8. Mistä kaiku syntyy? Mieti, mitä äänelle tapahtuu?


9. Mitä opit tässä jaksossa oman kuulosi suojaamiseen liittyen?Tarkista vielä kaikki vastauksesi ennen lähettämistä.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Ääänijakson kertausta 3.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Kitarassa äänen aiheuttaa värähtelevä
a. ilmapatsas
b. kieli
c. kalvo

2. Huilussa äänen saa aikaan
a. ilmapatsas
b. kalvo
c. kieli

3. Rummussa äänen aiheuttaa
a. värähtelevä kalvo
b. värähtelevä ilmapatsas
c. värähtelevä kieli

4. Kitaran kaikukopan tehtävänä on
a. heikentää ääntä
b. vaimentaa ääntä
c. vahvistaa ääntä

5. Ääni heijastuu parhaiten
a. pehmeästä pinnasta
b. kovasta pinnasta
c. yhtä hyvin pehmeästä ja kovasta pinnasta

6. Ääni saattaa rikkoa lasin, jos äänen taajuus
a. on sama kuin lasin ominaistaajuus
b. ei ole sama kuin lasin ominaistaajuus
c. on suuri

7. Äänen hallittua käyttöä tutkii
a. etiikka
b. akustiikka
c. resonanssi

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Äänen kertausta 1., osa 1 on perjantain 12.2.2016 kotitehtävä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Vastaa seuraaviin kysymyksiin opetusmonisteita apuna käyttäen.

1. Ääni on
pitkittäistä aaltoliikettä

poikittaista aaltoliikettä

2. Mitkä kolme asiaa tarvitaan äänen syntyyn?


3. Mikä on äänen taajuuden yksikkö?


4. Mikä on ihmisen kuuloalue? Ilmoita lukuna.


5. Mitä korkeaa ääntä vanha ihminen ei enää kuule?


6. Ääni etenee eri aineissa eri tavoin. Missä näistä kolmesta (ilma, vesi, rauta) ääni etenee
a. nopeimmin


b. Hitaimmin


7. Mitkä eläimet kuulevat todella korkeita ääniä?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Äänen kertausta 2

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Vastaa kysymyksiin ääneen liittyvien opetusmonisteiden avulla.
1. Onko väittämä tosi (T) vai epätosi (ET).
a. Hertsi (Hz) ilmaisee kuinka monta värähdystä tapahtuu yhden sekunnin aikana.

b. Äänen nopeus on ilmassa hitaampaa kuin esimerkiksi raudassa.

c Ihminen kuulee infraääntä.

c. Äänen syntyyn tarvitaan värähtelijä, väliaine ja vastaanotin.

d. Lepakko ja delfiini kuulevat ultraääniä.

e. Ääni ei etene lainkaan tyhjiössä, koska siitä puuttuu väliaine.

2. Mikä on äänen voimakkuuden yksikkö?


3. Mikä on kipukynnys? Selvitä omin sanoin.


4. Puhallettaessa korkein ääni syntyy koeputkesta, jossa
a. on vähiten vettä
b. ei ole vettä lainkaan
c. on eniten vettä

5. Ääni- jakso oli sinun mielestäsi
a.
b.
c.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Fysiikan kertausta

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Valitse oikea vaihtoehto
1. Fysiikka tutkii
a. taloutta
b. luontoa
c. käyttäytymistä

2. Kokeita tekemällä ja päättelemällä muodostetaan
a. teorioita
b. ohjeita
c. teologioita

3. Fotosynteesi tarkoittaa
a. valokuvausta
b. sekoittamista
c. yhteyttämistä

4. Saamme ruuasta liikkumiseen tarvittavaa
a. virtaa
b. energiaa
c. säteilyä

5. Energian yksikkö on
a. metri
b. watti
c. sekunti

5. Onko väittämä tosi (T) vai epätosi (E)
Energiaa ei voi syntyä tyhjästä eikä se voi hävitä.

Energia voi siirtyä paikasta toiseen ja muuttaa muotoaan.

Fysiikka on käyttäytymistä tutkiva tiede.

Fysiikan avulla luodaan malleja ja teorioita, jotka selittävät yhä paremmin luonnon toimintaa.

Kaikki ihmiset ja eläimet tarvitsevat energiaa.

Palamisessa ympäristöön leviää valoa ja lämpöä.


6. Kirjoita kolme jokapäiväisessä elämässä tarvittavaa keksintöä, jonka luomisessa on tarvittu fysiikkaa. Mieti aiheesta näkemääsi videota.
1.
2.
3.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake