Lukuvuosi 2018-19

2018-19

JOUSTAVA ESI- JA ALKUOPETUS YLÄMYLLYN KOULUSSA
LUKUVUONNA 2018-19

Yhteistyötä joustavassa esi- ja alkuopetuksessa tekevät viisi 1. luokan ja seitsemän eri esiopetusryhmän.
1. luokilla oppilaita on 90 ja esiopetuksessa 89.
Yhteistyöryhminä toimivat:
1A ja Sammalet ja Havut
1B ja Suopursut
1C ja Kanervat
1D ja Naavat
1E ja Kaarnat ja Jäkälät

Ryhmien yhteistyötä seurataan ja arvioidaan työskentelyn lomassa ja saatujen kokemusten mukaan yhteistyötä voidaan lukuvuoden aikana lisätä tai vähentää tilanteesta riippuen.

Syyslukukaudelle on joustavan esi- ja alkuopetuksen yhteistyötunneille suunniteltu seuraavat aihekokonaisuudet:
* Tutustuminen, yhdessä toimiminen ja ryhmäytyminen
* Liikenne ja lähiympäristö
* Syksy
* Kansainvälisyys
* Joulu

Ryhmien yhteistyökuvioita ja aihekokonaisuuksia suunnitellaan tarkemmin yhdessä joka 3. viikko keskiviikkoaamuisin klo 8-9.
Lisäksi pidetään yhteisiä palavereita tarvittaessa.

Yhteistyön aikana oppilaita ryhmitellään eri tavoin: välillä työskennellään tasakokoisissa ryhmissä, joskus taas taitotason tai oppimistyylin mukaisissa ryhmissä, riippuen siitä, mitä työskentelyn tavoitteiksi kussakin jaksossa on asetettu.

TOIMINNAN LÄHTÖKOHTINA
• Lapsilähtöisyys
• Turvallisuus
• Positiivinen palaute
• Yhdessä toimiminen
• Vertaisoppiminen
• Erilaisuuden hyväksyminen

TOIMINTATAPOJA
• Teemoihin ja kokonaisuuksiin rakentuva oppiminen
• Lähiympäristön hyödyntäminen oppimisympäristönä
• Monipuoliset oppimismenetelmät
• Toiminnallisuus
• Positiivisuus